Här kan dieselbilar snart vara förbjudna

Flera storstäder har lovat att inför förbud mot dieselbilar innan år 2025 - alltså inom åtta år - däribland Paris.
Foto: Johner
Flera storstäder har lovat att inför förbud mot dieselbilar innan år 2025 - alltså inom åtta år - däribland Paris.
MOTOR

Oslo och Stuttgart har infört det tillfälligt.

Snart kan det bli permanent med förbud mot dieselbilar i de flesta storstäder.

– Det kommer slå mot människors privatekonomi på alla plan, säger Robert Collin, Aftonbladets motorexpert.

Oslo var först ut i Europa med tillfälligt förbud mot dieselbilar. Stuttgart har nu också hakat på.

Bara i Tyskland finns ett överhängande hot mot 16 städer som stämts av en tysk miljöorganisation på grund av för dålig luft. Om bara några år kan dieselförbudet vara utbrett över hela Europa.

För varje år dör nämligen 7 000 personer i Europa i förtid på grund av kvävedioxiden, enligt SVT.

Smoggen blir som ett lock

De tillfälliga förbuden i Oslo och Stuttgart infördes i början av året för att komma tillrätta med städernas dåliga luftkvalitet som till viss del beror på dieselbilarnas utsläpp av kvävedioxid. I exempelvis Oslo, som ligger i en havsvik och är omgivet av berg, kan varm luft lägga sig som ett lock över staden vilket gör att luftföroreningar stannar kvar på låg höjd och förtätas.

Om Oslo har dålig luft två dagar i rad råder dieselförbudet. Utryckningsfordon och nyare lastbilar som uppfyller avgasnormen EU6 är dock undantagna.

– Det tillfälliga förbudet är helt naturligt. Vi har även sett det i Aten och Peking. Luften är så dålig i storstäderna, säger Robert Collin, Aftonbladets motorexpert.

Düsseldorf kan snart vara näst på tur. Stadens politiker har på sig till oktober att presentera ett alternativ till förbud.

– Ett förbud mot dieselbilar skulle ge den största minskningen men det vill jag undvika. Jag vill gärna pröva andra alternativ. Om inget annat hjälper finns förstås den möjligheten, säger Johannes Remmel, miljöminister i Nordrhein-Westfalen, i en intervju med SVT.

”Fortfarande väldigt populärt”

Men en majoritet av alla bilägare i Europas storstäder kör frekvent dieselbilar. Enligt Bil Sweden finns det också ett fortsatt sug efter dieseldrivna bilar i Sverige. Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 7,8 procent bara i mars.

– Den är fortfarande väldigt populärt, speciellt norr om Gävle, säger Bertil Molden, vd på Bil Sweden.

Enligt Robert Collin har politikerna svängt från att hårt beskatta dieselbilar, exempelvis i Sverige, till att välkomna dieselbilarna med öppna armar.

– Att då komma och säga att det ska totalförbjudas. Det går inte. Vart ska alla dieselbilar då ta vägen och var ska man få pengar att köpa nya bilar, säger Robert Collin.

Än finns det ingen linje för Sveriges del. Det har snackats om att införa miljözoner i Stockholm men politikerna lågt med ett slutgiltigt beslut.

”Måste ta längre tid att fasa ut”

Borgmästarna i storstäderna Paris, Mexiko city, Madrid och Aten har kommit desto längre och är överens om att stoppa alla dieseldrivna bilar och lastbilar senast 2025. Det är om bara åtta år.

I stället vill man öka användandet av elbilar och skapa förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter.

– Det måste få ta längre tid att fasa ut dieselbilarna. Annars kommer det slå för hårt mot människors ekonomi på alla plan. Folk trodde nämligen att de var duktiga när de för något år sedan köpte en bränslesnål dieselbil och till och med betalade 20 000 kronor extra och så får de en örfil i dag.

Bil Swedens vd, Bertil Molden, är dock lugn.

– Om man köper modernare dieselbilar kommer man att bli insläppt. Det kommer hela tiden bättre motorer med minskat utsläpp. Kör vi bara med rätt bränsle, diesel på tallolja, har reningstekniken adblue och bra partikelfilter. De här tre lösningarna förbättras varje månad på motorer som kommer ut, säger han.

FAKTA

Här är fördelarna och nackdelarna med diesel

Låg bränsleförbrukning.

Låga koldioxidutsläpp. Dieselbilar är därför miljöklassade.

Höga kvävedioxidutsläpp. Dieselbilar är alltså inte miljöklassade ur luftkvalitetssynpunkt.

Dyrare pris. En dieselbil är bra mycket dyrare än en bensinare.

Hög årlig bilskatt. Dieselskatten är framför allt hög på äldre dieselbilar från 2005 och äldre. Dieselbilar från 2006 och nyare, som klassas i avgasreningsklass EU4 gäller ett nytt skattesystem som grundar sig på hur mycket bilen drar i bränsle. De har lägre skatt. Större dieselbilar med automatlåda drar dock mer i bränsle och kan kosta i skatt 7 000 - 8 000 kronor. Priset på den begagnade dieselbilen följler också skatten; högskattade dieselbilar är billiga och lågskattade bilar är dyra.

Även om man har en modernare dieselbil med avgasrening/ efterbehandling krävs det att motorn körs inom en bestämd temperatur eller arbetsområde för att renbränning i bland annat partikelfiltret ska ske.

Källa: Teknikens värld, Vi bilägare,

FAKTA

De två miljöbovarna

NO2 (kvävedioxid): Finns i bilavgaser och är irriterande för luftvägarna i högre koncentrationer, särskilt för känsliga grupper som astmatiker. Kvävedioxid hänger starkt samman med andra luftföroreningar, framför allt ultrafina partiklar. Kvävedioxid bidrar också till bildande av marknära ozon och övergödning. Halterna är högst på vintern, och i trånga gatumiljöer.

CO2 (koldioxid): Den mest uppmärksammade växthusgasen. Vägtrafiken ger stora utsläpp av koldioxid vilket svarar för en stor andel av Sveriges klimatpåverkan.