Vägverkets fyra modeller av vajerräcken

MOTOR
Grafik: PAUL WALLANDER
Grafik: PAUL WALLANDER

Vägverkets fyra modeller av vajerräcken