Etiopien vill bli störst på att göra biodiesel

Planerar odling av oljerika växter till biobränsle

På den här plantagen i Hyderabad, Indien, odlar man purgerbuskar, vars frön kan användas för att göra biodiesel. Nu funderar Etiopien på att börja odla busken.
På den här plantagen i Hyderabad, Indien, odlar man purgerbuskar, vars frön kan användas för att göra biodiesel. Nu funderar Etiopien på att börja odla busken.
MOTOR

Etiopien är ett av de många länder som planerar att börja odla växter som kan användas för att göra biodiesel. Om all tillgänglig mark som kan användas för

Etiopien är ett fattigt land och i jakten på nya inkomstkällor har styrande i landet insett att biobränslen kan vara en inkomstkälla. Enligt autobloggreen spenderar Etiopien cirka 800 miljoner dollar på att importera olja varje år. Genom att minska beroendet av olja skulle Etiopien kunna behålla mer pengar inom landet.

Oljerika frön

Man har därför börjat plantera växter som kan användas för att producera biodiesel. En av de växter man odlar är purgerbusken, Jatropha curcas, som är en mycket uthållig växt som ursprungligen kommer från Mexico och Sydamerika. Ur buskens frön kan man utvinna olja, som alltså kan bli miljödiesel.

Det finns mer än 25 miljoner hektar mark i Etiopien som skulle kunna användas för att odla purgerbuskar på. Exploateras all denna mark skulle Etiopien kunna bli världens största producent av biodiesel och enligt autobloggreen skulle man kunna producera 20 miljoner liter biodiesel om året.

FAKTA

Purgerbusken

Jatropha curcas är ett träd som kan bli mellan 3 och 5 meter högt.

Växten är ursprungligen från Mexico, men lever vilt bland annat i Indien och den har även införts i Afrika och Asien där den odlas.

Purgerbusken kan producera olja från år två och de kommande femtio åren. Fröna är mycket oljerika, växten ger fyra gånger så mycket olja per hektar jämfört med sojabönor och tio gånger mer än majs. Både växten och oljan är giftiga.

En hektar med odlade purgerbuskar ger 1892 liter biodiesel.

Purgerbusken kan växa på sämre marker och behöver inte direkt konkurrera med matproduktion. Busken kan också användas som skydd för erosion.

Indien, Burma, Brasilien, Kina och Indonesien har planer på att odla purgerbusken. Brasilien planerar att odla busken på 80 miljoner hektar, en yta som motsvarar hela Sveriges och Norges yta.

Eftersom många fattiga länder planerar att odla växten kan detta få stora humanitära effekter om inte odlingen sker på ett ansvarsfullt sätt. I Indien har upplopp startats när matbönder har fördrivits från sin mark för att man i stället ska börja odla purgerbuskar.