Dagens namn: Amanda, Rasmus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Så blir gräsmattan grönare – på din sida

Akuttipsen som räddar din gräsmatta

Gödsla bort ogräset. Gödsla bort ogräset. Foto: Scn

Ser grannens gräsmatta ut som en golfgreen — medan din egen mest liknar en uttorkad fotbollsplan?

Lugn. Det finns knep! Trädgårdsexpert Paul Larsson ger sina bästa tips.

Gödslingen är viktig säger trädgårdsingenjör Paul Larsson.   Gödslingen är viktig säger trädgårdsingenjör Paul Larsson.

Det ligger mycket prestige i att ha en snygg gräsmatta.

Vem har grannskapets snyggaste? Och hur fixar jag själv den där ”perfekta” gräsmattan som är fri från mossa, har skarpa kanter och för tankarna till en välklippt golfgreen?

– Börja med att klippa gräset en tredjedel åt gången under en treveckorsperiod. Efter tredje klippningen bör gräset vara 4–5 centimeter långt, säger Paul Larsson, trädgårdsingenjör på MunkaGarden i Munka-Ljungby.

 

”Klipp gräsmattan flitigt”

Gödslingen har stor betydelse för att få tillväxt, men innan du börjar är det viktigt att försöka jobba bort eventuell mossa och ogräs. Det gör du enklast med ett kombimedel som innehåller både gödsel och ogräsbekämpning.

– Börja med mossan och vänta två veckor med ogräset. Maskrosor får du rycka upp, medan resten av ogräset försvinner av gödslet.

När du vertikalskär gräsmattan rensas den från dött gräs och mossa. Då finns risk att fläckar uppstår. Där kan du behöva kompletteringsså med ett renoveringsgräs. Det enda du bör tänka på är att välja gräs efter läge – en skuggig växtplats kräver skuggtåligt gräs.

– Klipper man gräsmattan flitigt i början får man bättre tillväxt och då blir den med tiden mer lättskött och du får mer tid att ligga i hängmattan.

Micaela Nordberg

Året-runt-guide för gräsmattan

På våren

mars–maj

 

  Kalka gräsmattan innan snön smälter bort. Eller använd ett gödningsmedel som innehåller både kalk och gödning. Det ges i så fall direkt efter snösmältningen.

  Gödsla gräsmattan med ett medel som innehåller 15–20 procent kväve, när dagstemperaturen ligger mellan fem och tio grader.

  Ta bort mossan med ett gödningsmedel som innehåller mossbekämpingsmedel.

  Klipp gräsmattan minst två, tre gånger innan du vertikalskär. Gräset ska vara i god tillväxt.

  Nu är det dags att toppdressa – lägg sandblandad jord i högar och sopa ut för att fylla håligheter i gräsmattan. Detta görs endast en gång per år.

 

På sommaren

juni–augusti

 

  Ge gräsmattan en ny omgång med gödslingsmedel innehållande 15–20 procent kväve.

  en till två gånger i veckan.

  Gödsla gräsmattan med kombi­gödningsmedel innehållande bekämpningsmedel mot ogräs.

 

På hösten

sept-okt

 

  Gödsla gräsmattan en sista gång med ett medel som innehåller max 10 procent kväve och mer fosfor och kalcium, för att få en bättre övervintring av gräsmattan.

  Klipp gräsmattan en sista gång. Tänk på att gräset ska vara medellångt för att lättare kunna motstå angrepp under hösten och vintern.

  Räfsa ihop eventuella löv och lägg i rabatten eller i komposten.

Förebygg ogräs och mossa

Slösa med vattnet.   Slösa med vattnet. Foto: Getty

  Ju flitigare man är med gödningen desto svårare blir det för ogräs och mossa att etablera sig.

  Använd en gödselspridare för ett jämnt resultat.

  Satsa på ett bra gödslingsmedel som innehåller kalium, vilket ger en bättre övervintring, och fosfor, som ger ett grönare gräs och bättre rotsystem.

  Gödsla alltid efter att det regnat, annars

riskerar gräsmattan att skadas i solen.

  Vattna rikligt och sällan.

Klipp och få bättre tillväxt

  Klipp gräset en till två gånger i veckan under sommaren.

  För att få skiftningar och mer liv kan du klippa gräset på olika håll. Ena gången på bredden och andra gången på längden.

  Be grannen klippa gräset om du är på semester. Annars måste du tänka på att klippa gräset en tredjedel under en två veckors period för att inte ta bort tillväxtpunkten i grässtrået.

Ge mossan en omgång

  Använd inte mossrivare. Det räcker att man har ett par millimeter mossa på knivarna för att mossan ska sprida sig över resten av gräsmattan. Det är bättre att vertikalskära, för då fastnar inte mossan lika lätt.

  Kalka gräsmattan innan snön smälter bort för att undvika ovälkommen mossa.

  Märkliga gula fläckar i gräsmattan kan vara ett larvangrepp. Maj/juni är bästa tiden att bekämpa dessa med nematoder – vattenlevande organismer som ingår i ett biologiskt och miljövänligt bekämpningsmedel. Eftersom nematoderna dör av solljus bör medlet användas på kvällen.

  Gödsla minst en gång per år med kombigödningsmedel innehållande bekämpningmedel för att få bukt med ogräset.

 

Fixa kanten!

  För dig som har bråttom – lägg marksten mellan rabatten och gräsmattan som du kan köra gräsklipparens ena hjul på.

  För dig som har tid – använd en gräskantsax eller en trimmer. Snyggast resultat får du om du låter gräset i kanten vara i samma höjd som övriga gräsmattan.

 

Så får du en golfgreen

Välansat. Vill du ha en jämn och fin gräsmatta bör du kratta efter varje klippning.   Välansat. Vill du ha en jämn och fin gräsmatta bör du kratta efter varje klippning. Foto: Getty
Vill du ha en gräsmatta som är lättskött eller en vacker golfgreen?

  Golfgreen – satsa på en cylindergräsklippare. Den klipper inte ner lika fint som en bioklippare och bör ha en uppsamlare. Om du inte har en uppsamlare är det viktigt att du krattar upp gräshögarna – annars riskerar gräset att kvävas.

 

  Lättskött – en bioklippare utan uppsamlare klipper gräset 2–3 gånger samtidigt. Den är att föredra eftersom näringen går tillbaka till gräsmattan. Du spar också tid, eftersom du slipper kratta.

 

Senaste nytt
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Bostad & inredning

Visa fler
Om Aftonbladet