Dagens namn: Hans, Hampus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Hans

Mansnamnet Hans, är en ursprungligen tysk kortform av Johannes som i sin tur är en grekisk variant av det hebreiska namnet Jochanan som betyder "Herren är nådig". Äldsta belägg i Sverige, år 1356.

Medan varianterna Hampus och Hannes ökar i popularitet så avtar Hans och finns för närvarande (2006) inte bland de 250 vanligaste som tilltalsnamn. Däremot är det fortfarande vanligt som andranamn. 31 december 2006 fanns det 126 733 personer i Sverige med namnet Hans, varav 59 440 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 675 pojkar namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 29 augusti (efter Johannes Döparens förmodade dödsdag).

Källa - Wikipedia

Hampus

Hampus är ett mansnamn och betraktas oftast som ett smeknamnsvariant av Hans, som är en tysk kortform av Johannes och betyder "Gud har förbarmat sig". Det är emellertid troligt att Hampus är en latinisering av det forntyska namnet Hampo, som i sin tur är en kortform av det lågtyska Hamprecht (högtyska Heimbert); "hemmets ljus".

Totalt fanns det den 31 december 2009, 11 478 personer i Sverige med namnet Hampus, varav 9 946 med det som tilltalsnamn. I de äldre generationerna är namnet ovanligt, men sedan mitten på 1980-talet har populariteten mer än femfaldigats. År 2003 fick 581 pojkar namnet, varav 530 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 29 augusti.

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET