Dagens namn: Mikael, Mikaela
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Mikael

Mikael eller Michael eller Micael är ett mansnamn av bibliskt ursprung med betydelsen "Vem är som Gud". Mikael är i kristen tradition en ärkeängel; en av de tre namngivna änglarna, tillsammans med Gabriel och Rafael.

1960 blev Mikael det tredje vanligaste förnamnet bland de nyfödda. Under 1970-talet var modevågen fortfarande stark men under 1990-talet ebbade den ut. Den 31 december 2012 fanns det totalt 167 114 personer i Sverige med namnet Mikael eller Michael, varav 76 151 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 1191 pojkar namnet, varav 95 fick det som tilltalsnamn.

Mikael har namnsdag den 29 september sedan medeltiden. Hyllningsdagen till ärkeängeln Mikael, Den helige Mikaels dag, sammanföll tidigare med namnsdagen men infaller numera närmast påföljande söndag.

Feminina former: Mikaela, Michelle, Michelina

Källa - Wikipedia

Mikaela

Mikaela eller Michaela är ett kvinnonamn, en femininform av Mikael/Michael, och har hebreiskt ursprung. Mikaela betyder ""vem är (som) gud?".

Namnet hade en närmast explosionsartad uppgång under mitten 1980-talet och början på 1990-talet. Sedan dess har populariteten avtagit något. Den 31 december 2012 fanns det totalt 18 493 personer i Sverige med namnet Mikaela eller Michaela, varav 10 710 med det som förstanamn/tilltalsnamn. År 2003 fick 298 flickor namnet, varav 106 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 29 september (sedan 1986)

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET