Dagens namn: Yvonne, Jeanette
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Yvonne

Yvonne är ett kvinnonamn med franskt ursprung. Det är den feminina formen av mansnamnet Yvon, som i sin tur är en fransk form av det tyska helgonnamnet Iwo. Detta kommer av det tyska eller keltiska Iwa 'idegran' och är besläktat med det svenska Ivar. Egentligen är Iwo, som också kan stavas Ivo, en kortform av tyska pojknamn som börjar med Iw-. En annan fransk form av Ivo är Yves, vars kvinnliga form är Yvette.

Namnet började användas i Sverige i slutet av 1800-talet och ökade under första halvan av 1900-talet för att nå en topp på 1940- och 1950-talet. Den 31 december 2009 fanns det totalt 36 254 personer folkbokförda i Sverige med namnet Yvonne, varav 16 863 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 72 flickor namnet, varav 2 fick det som tilltalsnamn/förstanamn.

Namnsdag: 29 maj (1986-1992:11 februari, 1993–2000: 24 maj)

Källa - Wikipedia

Jeanette

Jeanette är ett kvinnonamn med betydelsen lilla Jeanne, alltså en diminutiv form av Jeanne, som är en fransk form av Johanna som i sin tur har grekiskt ursprung. Jeanette betyder "Gud har förbarmat sig". Nettan är ett vanligt smeknamn för namnet Jeanette, som har använts i Sverige sedan 1680-talet. På franska stavas namnet även Jeannette.

Namnet var populärt under 1960-talet och 1970-talet, men ovanligt bland de yngre idag. Den 31 december 2009 fanns det totalt 16 624 personer i Sverige med namnet Jeanette, varav 10 058 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2003 fick 74 flickor namnet, varav 3 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 29 maj (sedan 1993, 1986-1992: 21 juli).

Historiska museet, Nomina, Vad betyder namnet?

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET