Debatt

Här dog min farbror Göran

Johan Bäverbrant:

Här, på någon av parkbänkarna på Alviks torg, dog Johan Bäverbrants farbror Göran. ”Socialdemokraterna säger att ’alla ska med’. En utmärkt retorisk valslogan som inger respekt, om det inte vore så att orden är innehållslösa. Ingen ska behöva sova under bar himmel när Sverige går så bra som socialdemokraterna hävdar, skriver Johan Bäverbrant.PETER KJELLERÅS

  Göran föddes den 8 oktober 1947 och var min farbror. Som jag minns honom var han världens snällaste människa. Vi brukade skratta mycket när jag var liten. Ingen kunde teckna som han, minns jag. Han var i det närmaste autistisk och jag kunde sitta i hans knä och titta i timmar. Men han blev ensam i trettioårsåldern och ställdes inför en svår livssituation. Alltsedan en arbetsskada var Göran lätt förståndshandikappad, men inte tillräckligt för att omyndigförklaras. Saken blev inte bättre av att Göran började dricka.

En dag i juni möttes Göran av att någon bytt lås på hans dörr medan han var ute. Tyresö bostäder, Tybo, meddelade att han missat betala in hyran och att han därför var vräkt. Han fick tid hos socialen först i september för att diskutera möjligheterna till ett nytt boende. I avvaktan på detta möte uppmanades Göran att bosätta sig hos vänner och bekanta. När jag talade med honom sa han att han inte ville vara till besvär. ”Allt jag vill ha är tak över huvet när det blir kallt.”

Men Göran klarade sig bara en månad som hemlös. Han blev 58 år. Hans öde nämns ingenstans utan han förblev ett ärendenummer i svensk byråkrati.

Socialdemokraterna säger att ”alla ska med”. En utmärkt retorisk valslogan som in-ger respekt, om det inte vore så att orden är innehållslösa. Ingen ska behöva sova under bar himmel när Sverige går så bra som socialdemokraterna hävdar.

Varför söker socialdemokraterna nytt förtroende under parollen ”alla ska med” om de inte ens klarar av att ta hand om de hemlösa under denna högkonjunktur? Hur gör de då när tiderna blir sämre?

Vi är många som gör samma iakttagelse.

De hemlösa är inte en direkt del av ansvarsområdet för regeringen – det är en fråga för myndigheter, säger socialdemokraterna. Regeringen har alltid slagits för de svaga i samhället, säger statsministern. Ansvarig minister ”har gjort mycket på området även om mycket återstår att göra”.

Men vad har socialdemokraterna för ansvar för att en hemlös avlider, egentligen? Göran brukade köpa a-lotter och rösta på socialdemokraterna. Man kunde lita på dem, tyckte han.

Tragiskt nog var det just socialdemokraterna som svek. Tybo är ett kommunalägt fastighetsbolag som styrs av just socialdemokrater.

Alla är inte med i dagens Sverige. Nyckelpersonerna är bakbundna efter att ha styrt Sverige i decennier. Betyder det att de hemlösa hamnar mellan stolarna igen? Det finns anledning att ställa sig frågan om vi är nöjda med ”alla ska med”.

Vilken svensk politiker tar ansvar för de hemlösa? Vem vill engagera sig för Göran?

Frågan kan inte bemötas byråkratiskt eller viftas bort genom att hänvisa till varandra. Då dog Görans förgäves. Det vill jag förhindra!

Johan Bäverbrant
GE OSS FEEDBACK
MEST LÄST