ÅSIKT

Tid att väcka liv i Barsebäck

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kanske kan Skåne och Danmark acceptera Barsebäck igen.
Kanske kan Skåne och Danmark acceptera Barsebäck igen.

Regeringen har nu beslutat att befintliga reaktorer skall få bytas mot nya. Kraftindustrin anser att de två

äldsta kokarreaktorerna Oskarshamn 1 och Ringhals 1 bör vara de första som står på tur att bytas.

I Finland byggs en ny reaktor Olkiluoto 3 bredvid de gamla svenskbyggda reaktorerna. Nybyggnationen är

flera år försenad huvudsakligen på grund av byggnadstekniska problem. Den blir också dubbelt så dyr som planerat.

Idag finns möjligheten att i befintliga reaktorbyggnader inrymma en ny typ av reaktor – högtrycks kokarreaktor, HP-BWR – som presenterats på kärntekniska konferenser och i kärntekniska tidskrifter.

En sådan reaktor är säkrare, miljövänligare och mer ekonomisk än tidigare reaktorer och skulle vara ett tekniskt framsteg baserat på vunna erfarenheter under ett halvt sekels reaktordrift i Sverige och övriga världen .

Detta koncept skulle bli betydligt billigare än att som i Finland bygga en helt ny reaktoranläggning. Man skulle nästan kunna fördubbla effekten i förhållande till de befintliga kokarreaktorerna. Det förslagna bytet till högtrycksreaktorer i Oskarshamn och Ringhals skulle kunna realiseras till år 2020.

För tio år sedan stängdes Barsebäck 1 reaktorn. Sen dess har strålningen i reaktortanken och i dess närhet har minskat betydligt. Ett antal komponenter har demonterats och transporterats bort. Byggnaderna är dock intakta. Allt detta gör att ett byte av den gamla reaktorn mot en HP-BWR har underlättats. I dessa dagar när Italien frångår sin avvecklingslinje för att bygga tillsammans med Frankrike minst fyra nya reaktorer, kanske även Skåningar och Danskar kan tänka sig att acceptera en Barsebäck i drift med en ny säkrare och miljövänligare reaktor.

Docent Frigyes Reisch, Stockholm
Fil dr Lars Persson, Sigtuna stad