Debatt

”Saboterar arbetet mot mobbning”

Comviqs nya reklamfilm, som riktar sig till unga, är ett direkt sabotage mot allt det arbete som läggs ner för att förhindra mobbning av våra barn i skolan. I filmen ser vi en utsatt kille sitta ensam i en matsal. Under 30 sekunder lyckas Comviq få med både utfrysning och verbala kränkningar för att sedan avsluta med direkt misshandel när den utsatte killen kastas ner i en skitig container.

Som barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen är min uppgift att få skolorna att följa lagen och förhindra kränkningar. Det är ett aktivt arbete som pågår hela tiden. Till BEO kommer ett stort antal anmälningar från mobbade barn och elever. De vittnar om omfattande kränkningar under flera år där skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa det. Flera av dem är så knäckta att de vill ta livet av sig.

Det budskap som lagen ger till barn och elever är att såväl barn som vuxna ska känna en respekt för varandra och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar. Det handlar i grunden om att alla människor är lika mycket värda och att alla har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

Hur ska skolorna lyckas få stopp på mobbning när samhället, i det här fallet Comviq, förmedlar ett helt annat budskap till barnen? Lagen säger att barn, elever, föräldrar och lärare gemensamt ska arbeta förebyggande mot mobbning. Skolornas arbete försvåras avsevärt genom en sådan reklamfilm.

Signalen från Comviq är tydlig: ”Att mobba varandra är okej."

Det effektivaste sättet att få stopp på kränkningar barn emellan är att vi vuxna är föredömen och att vi aktivt arbetar mot alla former av kränkningar såväl i skolorna som på fritiden och på nätet. Arbetet med att motverka mobbning kan inte stanna i skolorna. Det är ett arbete vi alla måste engagera oss i och ta ett ansvar för.

Min vision är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det är möjligt. Men då krävs en samsyn och en attitydförändring i hela samhället. Comviqs film bidrar inte till det. Jag förutsätter att de kommer till insikt och aldrig mer visar reklamfilmen.

Lars Arrhenius, barn- och elevombud vid Skolinspektionen
GE OSS FEEDBACK
MEST LÄST