Debatt

Grön ungdom: Subventionera inte massbilismen

FAKTA

DEBATTÖREN: Björn Lindgren, språkrör Grön Ungdom.

DEBATTEN: Artikeln är en replik på Anton Abeles debattartikel "Låt inte körkort bli en klassfråga".

Det är glädjande att se en moderat med ett klassperspektiv. Det hadefler moderater behövt innan de försämrade A-kassan ochsjukförsäkringen för att ha råd att sänka skatten – mest för desom redan har mest. Visst är det så att körkort kan vara viktigt närman söker jobb, och att körkortet är en dyr investering för den medsmå marginaler. Men att åtgärda detta genom att subventioneramassbilismen är fel väg att gå.Jag är från Jämtland, så jag är väl medveten om att vi i stora delarav landsbygden kommer att behöva bilen även i framtiden. Här behövsstöd till förnybara bränslen, konvertering av existerande bensinbilaroch mer bränslesnåla fordon. Massbilism i hela landet – alltså äveni våra städer och storstäder – är däremot inte hållbart. Oljan ivärlden sinar och de förnybara bränslena räcker inte för att ersättadagens enorma bensinanvändning.Dessutom leder bilismen till enorma utsläpp av koldioxid. Med dagens minskningstakt kommer Sverige att nå EU:s klimatmål 150 år för sent.Klimatförändringarnas effekter kan vi nu se på andra sidan av Atlanteni form av orkanen Sandy. Den har förstärkts av högre vattentemperaturer som en följd klimatförändringar.För att hjälpa dem som behöver ett körkort är det bättre att minskaklyftorna i samhället generellt. Det gör vi till exempel genom attreparera den sönderrivna sjukförsäkringen och sänka skatten förensamstående föräldrar.Klart är att mer pengar till massbilism inte är en hållbar lösning.

Björn Lindgren

.
GE OSS FEEDBACK
MEST LÄST