Debatt

Soldaterna behöver hela samhällets stöd i ryggen

Svenska militärer i AfghanistanTorbjörn S Gustafsson
FAKTA

DEBATTEN

Johan Forssell (M): Vår närvaro i Afghanistan är beslutad av svenskafolket. Det är därför djupt tragiskt att soldater ska behöva stå utmed syrliga kommentarer och förolämpningar.

Sedan drygt tio år tillbaka har Sverige militär närvaro i Afghanistan.Efter önskemål från den lokala regeringen deltar svenska soldater ochofficerare i en internationell insats med syftet att skapa säkerhetför civilbefolkningen.Det är inte första gången Sverige medverkar i fredsfrämjande insatserutomlands. Redan 1948 deltog svenska officerare som FN-observatörer i Mellanöstern. Under påföljande år har Sverige bemannat 100 000befattningar i utlandsstyrkan.En ny omgång svenska tjejer och killar har för bara några dagar sedananlänt till Afghanistan. Samtidigt finns det anledning att fundera påvilket stöd samhället ger till dem som lämnar tryggheten i Sverige förosäkerheten långt borta.Jag har suttit ned med många soldater som stått i färd att åka tillAfghanistan. Några har varit där tidigare. För andra är det förstagången. Många har vittnat om hur de allt oftare får klä skott för attSverige har militär närvaro i landet. Det kan vara syrliga kommentareri skolan eller gliringar på arbetet. Nyligen mötte jag soldater sominte ens ville berätta för sin omgivning vad de arbetade med. Hellretiga än att behöva utstå spydigheter.Naturligtvis finns det många exempel på raka motsatsen, men historiersom dessa är ändå mycket bekymmersamma. Man märker snart att det rörsig om vanliga killar och tjejer som inte sällan drivs av ett starktengagemang. Ofta har man tjänstgjort utomlands tidigare, upplevt attman gjort nytta, och efter en tid hemma sökt sig tillbaka.Låt oss komma ihåg en sak. Vår närvaro i Afghanistan är bestämd avsvenska folket. Inte av soldaterna. Jag har deltagit i riksdagsbeslutatt sända soldater dit. Det gör man inte lättvindigt. Jag vågar påståatt alla riksdagsledamöter, oavsett partifärg, tänker till en extragång innan man trycker på röstknappen i den frågan.Det finns olika uppfattningar om att vi har soldater på plats ilandet. Många uppskattar vår ambition att skapa säkerhet och göralivet drägligare för civilbefolkningen. Vissa menar att vi bordeförsöka arbeta annorlunda. Andra att vi måste ta hem varenda soldat påen gång.Det är välkommet att vi har en debatt om frågorna och vilken åsikt manhar spelar egentligen mindre roll. Framför den gärna till mig ellernågon riksdagsledamot. Men vi ska aldrig lägga över ansvaret för attvi finns i Afghanistan på våra soldater.Ämnet aktualiserar också andra frågor. Den allmänna värnplikten är ifärd att ersättas av frivillig rekrytering med anställda soldater,sjömän och gruppbefäl. Förändringen beskrivs ofta som enförsvarsreform. Mer korrekt vore att kalla det en samhällsreform. Helasamhället behövs för att möjliggöra den.Det ställer ökade krav på att stärka banden mellan det militära ochdet civila. Försvarsmakten har förbättrat sitt stöd till veteraner somtjänstgjort utomlands. Nu måste vi ta ett steg till och stärkasamhällets syn på våra soldater och sjömän. Politiska beslut kanunderlätta för en sådan utveckling. Men i grunden är det en förändringsom måste ske hemma runt köksborden. Samt i näringslivets styrelserumoch i skolornas klassrum.När Sverige fattar beslut om att sända soldater på fredsfrämjandeuppdrag utomlands, borde det vara naturligt att de kan känna helasamhällets stöd i ryggen när de åker. Liksom att vi självfallet tarhand om dem på bästa sätt när de kommer hem igen. 

Johan ForssellRiksdagsledamot (M) i försvarsutskottet

 

GE OSS FEEDBACK
MEST LÄST