Debatt

Därför tjänar Sverige på mångfald

Erik Ullenhag FP, integrationsminister
Erik Ullenhag FP, integrationsministerFoto: Björn Lindahl

Sverige ska fortsatt ta emot människor som flyr undan krig och

förföljelse och vi ska fortsätta på den väg som Alliansen har öppnat

när det gäller arbetskraftsinvandring. Stängda gränser vore förödande

för enskilda människor, men också för företagen och för vår tillväxt.

Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste fler

arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med

utländsk bakgrund.

I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våra

gränser måste stängas för människor som av olika anledningar vill

komma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska och

nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.

Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning.

Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som

befinner sig i arbetsför ålder. Företag saknar arbetskraft och risken

är att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren.

Samtidigt som det råder arbetsbrist befinner sig många utrikes födda

utanför arbetsmarknaden. Den potential som finns i mångfaldens Sverige

tas inte tillvara på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara en

självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från

hans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och ren

diskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens. Det är

ett resursslöseri för individen, för samhället och för företagen.

Under året har jag träffat en rad stora företag som på olika sätt

arbetar med mångfaldsfrågor. Samarbetet har varit inspirerande både

för mig och för företagen. Goda exempel och idéer har utbytts och idag

bjuder jag in till konferensen ЃhMer värde med mångfaldЃh för att i en

större krets tala om dessa frågor. Målet är att fler företag inser

vinsten av att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor.

Mångfald handlar inte bara om vilket samhälle som vi vill ha, mångfald

är också oftast lönsam. Rekryteringsunderlaget breddas, vilket gör att

jakten på rätt kompetens underlättas. Medarbetare med olika bakgrund

bidrar till att organisationen blir mer innovationsbenägen och

kreativ. Genom att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter och

kunskaper skapas ett mervärde. Studier visar på att företag med bred

mångfald bland de anställda ökar sin utrikeshandel. Dessutom stärks

företagens varumärke. Yngre generationer väljer i allt högre grad

arbetsgivare utifrån värderingar, socialt ansvar och företagsklimat.

Arbetsgivare måste våga släppa på en del formella krav och tänka nytt

och okonventionellt i rekryteringsprocesser.  Kan företaget erbjuda en

praktikplats för en nyanländ invandrare och på det sättet öppna en

dörr in till arbetsmarknaden för en människa? Finns det möjlighet att

varva arbete med språkutbildning för den som inte har svenska språket

med sig från början? Regeringen vidtar åtgärder för att på olika sätt

underlätta anställning av invandrare. Och Arbetsförmedlingen arbetar

för att matcha företagen och individerna. Fler företag bör redan idag

kontakta Arbetsförmedlingen för att komma i kontakt med nya

arbetstagare.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den potential som finns i

vårt land, men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i

vårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på

arbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknaden

konkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet land

och svenska är ett språk som talas av väldigt få.  Lägg till vårt

geografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andra

faktorer. Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle som

välkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill bo

och arbeta i vårt land. Ett samhälle som öppet bekämpar

främlingsfientlighet och diskriminering, är självklart en

konkurrensfördel i en globaliserad värld.

Företag växer bäst i ett öppet och dynamiskt samhälle där det finns

arbetskraft som kan bidra med kreativa idéer. Ett samhälle där alla

individers potential tas tillvara på bästa sätt. Ett samhälle som

håller samman och som är öppet för omvärlden. Alltfler företag jobbar

alltmer aktivt för att förbättra mångfalden. Arbetsgivare som är öppna

för människors olika bakgrund är en av förutsättningarna för att

Sverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt land.

Erik Ullenhag, FP

Integrationsminister