ÅSIKT

Jag är tacksam för vreden

Jenny Sonesson: Den positiva filosofin föder elitism, narcissism och okritiskt tänkande

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Polisens foto av Rosa Parks efter att hon häktats 1956.
Polisens foto av Rosa Parks efter att hon häktats 1956.

SLUTREPLIK. På en buss i Alabama den 1 december 1955 bejakade sömmerskan Rosa Parks sin känsla av att vara orättvist behandlad. Hon, en svart kvinna, vägrade att resa sig från sitt säte för en vit man. Rosa Parks fick därmed en plats i historien. ”Jag var inte trött fysiskt, eller rättare sagt, inte tröttare än jag brukade efter arbetsdagens slut. Nej, det jag var trött på var att ge efter.” Händelsen tände gnistan för medborgarskapsrörelsens kamp mot USA:s raslagar.

Faran med den positiva filosofin som Inga-Lina Lindqvists försvarar (7/11) är att den uppmanar anhängare att undvika negativa känslor. Profeter predikar pseudovetenskap om att tankar består av energier som sänder ut våglängder som attraherar liknande våglängder i universum. Positiva känslor anses ha höga vibrationer, negativa känslor låga. Vi påstås vara magneter, negativa tankar drar till sig negativa händelser som sjukdom, fattigdom och ensamhet. Synsättet att vi kan smida vår egen lycka med tankens kraft är uppmuntrande. Men budskapet riskerar att haverera i elitism, narcissism, okritiskt tänkande och att strukturella problem individualiseras.

Negativa känslor som vrede, oro, sorg, ångest, frustration, otålighet, tvivel och skuld kan vara konstruktiva. Precis som att smärta får oss att ta bort handen från en het platta. Dessa känslor kan vara katalysatorer för positiva processer, både inre och yttre, och bana väg för empati med andra. Negativa känslor är viktiga redskap om de hanteras rätt.

Upplevelsen av lycka är på många sätt individuell. Var och en blir salig på sin fason. Men förutsättningarna för att fler blir lyckliga ökar i samhällen med demokrati, social trygghet och där mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras. Tyvärr lever hälften av mänskligheten fortfarande inte i demokratier och en miljard människor somnar hungriga. Att ge världens lidande tacksamhetsdagböcker och yogamattor räcker inte.

Människor som Rosa Parks behövs. Likt sin vapendragare Martin Luther King hämtade hon inspiration från religionen för sin kamp för en bättre värld.

Reinhold Niebuhr är okänd för många. Denne amerikanske teolog, som var glödande motståndare till Ku Klux Klan, kommunism, nazism och pacifism förespråkade att USA skulle delta i andra världskriget, har skrivit en bön som blivit vida spridd.

”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Även ateister kan reflektera över uppmaning. Om orden omsätts i handling kan lyckan i världen öka. Både individuellt och globalt.

Jenny Sonesson
Ordförande Liberala Kvinnor Stockholm (FP)