Aftonbladet
Dagens namn: Vera, Veronika
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Kunderna gisslan hos storbankerna

Nordnets vd: Måste bli enklare för kunderna att byta bank

Foto: Fredrik Streiffert

DEBATT Bankväsendet är en gammal företeelse med rötter tillbaka i medeltiden. Det finns än i dag en inneboende tröghet och ovilja att modernisera sig inom bankbranschen. Och bankkunderna har fram till i dag varit lika konservativa och sällan eller aldrig bytt ut den de anförtrott att förvalta sina pengar. Mönstret var detsamma under hela 1900-talet. Traditionellt valde vi svenskar samma bank som våra föräldrar eller som familjeföretaget.

Denna situation har varit perfekt för de fyra storbankerna som genom fusioner och sammanslagningar de senaste åren härskat på svensk bankmarknad: Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea. Tillsammans har dessa ”Big four” haft över 85 procent av kunderna.

Men finanskrisen för ett år sedan har gett dramatiska effekter på kundernas beteende och syn på bankerna. Det är inte längre en självklarhet att bankkunderna okritiskt fortsätter använda sig av samma bank. Till exempel är det allt fler som aktivt förhandlar med banken om sina bolåneräntor, något som tidigare var mycket ovanligt.

En undersökning som Nordnet låtit genomföra tillsammans med Novus Opinion visar också att så många som två miljoner svenska bankkunder funderat på att byta bank det senaste året. Och vad värre är: 57 procent av bankkunderna tror att de fyra storbankerna, SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea, medvetet försvårar för kunderna att göra ett sådant byte!

Översatt i siffror innebär det att över fyra miljoner svenska bankkunder upplever sig vara en sorts gisslan i sin egen bank. Märkligt nog får detta gisslandrama pågå i det tysta, utan uppmärksamhet från konsumentombudsmannen, politiker och opinionsbildare. Tyvärr innebär det att många konsumenter blir kvar i en bank de annars hade bytt bort.

Den här situationen gynnar inte direkt konkurrensen mellan bankerna, och ännu värre: bankkundernas möjlighet att ta makten över sina egna pengar och placera dem där de helst önskar inskränks.

Om det verkligen är sant att de fyra storbankerna medvetet försvårar för kunderna kan jag som vd för en annan bank inte ha någon åsikt om. Men att sådana misstankar finns i den omfattningen bland gammelbankernas kunder är alarmerande och vittnar om en banksektor som förtroendemässigt är i fritt fall. Tyvärr ger detta negativa effekter för alla banker.

Eftersom gammelbankkundernas misstroende smittar av sig i attityden till hela banksektorn blir detta hela branschens gemensamma problem. Alla banker verksamma i Sverige, stora som små, har helt enkelt inte råd att förtroendet för bankerna är så lågt. Det är bara vi själva som kan ändra den här situationen. Vi måste vara mer transparenta, öppna och lyhörda för kundernas behov.

Jag kommer därför att ta initiativ till en första omgång runda-bords-samtal mellan samtliga banker verksamma i Sverige. Alla från ”The Big four” till mindre nischbanker kommer bjudas in. Under samtalen hoppas jag att vi kan börja diskutera gemensamma riktlinjer som syftar till att göra det enklare för kunderna att byta bank.

Det finns åtgärder som snabbt skulle göra skillnad för bankkunderna. En sådan åtgärd är att bankerna skapar gemensamma system som möjliggör för bankkunderna att ta med sitt kontonummer från den gamla till den nya banken. Vår undersökning visar att varannan kund tycker det skulle vara enklare att byta bank om de fick ta med sig kontonumret.

Fram till nu har storbankerna varit negativa till detta förslag. Precis som Telia en gång var negativa till att ge möjlighet att flytta telefonnummer mellan olika telebolag. Den tekniska möjligheten att flytta kontonummer finns, och jag är övertygad om att storbankerna likt Telia kommer att få ge efter för konsumenternas behov. Utvecklingen mot en kund- och användarvänligare bankmarknad går inte att stoppa. Jag uppmanar storbankerna att i stället medverka till att omvandlingen går så lätt och smidigt som möjligt.

Vi i banksektorn har fått en tydlig signal om kundernas missnöje. Den måste vi alla ta på allvar.

Carl-Viggo Östlund
Senaste nytt

Läsarkommentarer

Läsarnas egna artikelkommentarer. Regler du måste följa
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet