Allergivaccination varierar stort

HÄLSA

Det är stora skillnader i hur stor utsträckning olika landsting erbjuder allergivaccination. I Halland utförs omkring åtta gånger fler behandlingar än i Jämtland och Gävleborg, som är de landsting där vaccinationsfrekvensen är lägst, skriver Dagens Medicin.

Foto: colourbox

– Det finns generellt en underbehandling och stora variationer i landet. Det är beklagligt. Genom minskning av luftrörsbesvär och trötthet kan allergivaccination ge förbättrad livskvalitet för patienter som inte blir tillräckligt hjälpta av konventionell läkemedelsbehandling, säger Monica Arvidsson, lungläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till tidningen.

Vaccinationer har ökat

Sedan början av 2000-talet har antalet som vaccineras blivit något fler, vilket huvudsakligen beror på att det orala gräspollenvaccinet Grazax har tillkommit, skriver Dagens Medicin.

TT