Dagens namn: Amanda, Rasmus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Hälsa

Därför blir vi bara tyngre och tyngre

För varje år går medelsvensson upp ett halvt kilo

Var tredje svensk lider av fetma och vill gå ner i vikt.

Och vi blir bara tjockare och tjockare – varje år ökar medelvikten med ett halvt kilo.

– Folk gräver sin grav med kniv och gaffel, säger Stephan Rössner, bantningsprofessor och Världsfetmapresident.

Världens befolkning blir allt fetare. För första gången finns det lika många överviktiga som svältande, enligt Worldwatch Institute.

I USA väger 55 procent av befolkningen för mycket. Majoriteten av Rysslands, Storbritanniens och Tysklands befolkningar är också överviktiga, visar en engelsk studie.

Och svenskarna är inte mycket lättare, enligt en SCB-undersökning från 1998. Var tionde svensk lider av fetma och enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition är var tredje svensk överviktig.

Fler kvinnor än män söker hjälp

Medelvikten ökar stadigt, särskilt bland unga svenska män. Sedan 1980 har antalet överviktiga män i Sverige ökat med 8 procent. Svenskarnas genomsnittsvikt ökar med ett halvt kilo per år.

Men trots att både män och kvinnor lider av fetma, så är 80 procent av de som söker hjälp kvinnor. Trots att bara några kilos viktminskning skulle minska hälsofaran betydligt, så tycker många män att bantning är ”fruntimmersgöra” och att grönsaker är kaninmat, enligt en undersökning av dietisten Ingalena Andersson, som skrivit boken ”Mansbantning” tillsammans med Aftonbladets reporter Bengt Michanek. Hon är en av få som valt att studera män och övervikt.

– Jag tror att det börjar svänga lite nu, eftersom det har skrivits så mycket om faran med bukfett. Männen börjar bli medvetna om riskerna med övervikten och man pratar inte längre om pondus, säger Ingalena Andersson.

Men fortfarande är det doktorn som talar om för männen att de behöver banta, och det är inte bara äldre män som har problem.

Diabetikerna blir allt fler

– I dag möter vi betydligt fler unga killar i 20–25-årsåldern med kraftig övervikt än på 1980-talet, säger Ingalena Andersson.

Fetma ökar risken för en rad sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. I Sverige är 3–4 procent av befolkningen diabetiker. Totalt i världen finns 180 miljoner diabetiker, men kurvan pekar brant uppåt och forskarna tror att antalet diabetiker snart är fördubblad.

– Överallt blir vi bara fetare, men problemet är inte att vi äter för mycket utan att vi rör oss för lite, säger Stephan Rössner, bantningsprofessor vid Huddinge sjukhus.

Är du farligt tjock?

Bukfetma har samband med blodfettrubbningar, högt blodtryck och nedsatt känslighet för insulin. Detta ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Så kollar du om du ligger i farozonen:

Mät ditt midjemått i liggande ställning. Din fetma är farlig om?

? du är kvinna med ett mått över 88 cm.

? du är man med ett mått över 102 cm.

 

 

Sjukdomarna som följer i fetmans spår

Vid högre övervikt eller fetma ökar risken starkt för bland annat följande komplikationer:

  Högt blodtryck

  Diabetes

  Förhöjd urinsyrehalt i blodet

  Ledbesvär

  Blodpropp

  Inkontinens hos kvinnor

  Njursten

  Nedsatt fruktsamhet

  Låg fysisk prestationsförmåga

  Sömnrubbningar

  Bukspottkörtelinflammation

  Störd insulinfunktion

  Förhöjda blodfettvärden

  Skelett- och ledskador

  Hudförändringar

  Bråck

  Gallsten

  Psykiskt lidande

  Ökad risk vid operationer

  Nattliga andningsuppehåll

 

Tre viktiga upptäckter om fetma

1. Aptit styrs från hjärnan

Forskare vid Floridas och Texas universitet har kartlagt den lilla del av hjärnan, hypotalamus, som styr människans aptit och ämnesomsättning. De konstaterar att det tar ungefär tio minuter från att känslan av behaglig mättnad infinner sig tills vi känner oss proppmätta. Hos överviktiga personer tar det betydligt längre tid, upp till en timme, och mättnadskänslan hos dem är ofta svagare.

2. GLP reglerar hungern

En forskargrupp vid Köpenhamns universitet har funnit att signalämnet GLP-2 reglerar hur mycket människor äter. Forskarna har även identifierat de nervceller i hypotalamus som tar emot GLP-2-signaler som talar om att en person är mätt. Forskarna hoppas att upptäckten ska leda till en skräddarsydd medicin mot övervikt.

3. Gen bildar nytt fett

Amerikanska forskare tror att de har hittat genen som bildar nya fettceller och lagrar kroppens fettöverskott. Vid försök på möss har forskarna plockat bort genen Hmgic ur arvsmassan, vilket ledde till att mössen inte ökade i vikt alls, oavsett hur mycket fet mat de åt. Forskarna hoppas att upptäckten i framtiden kan leda till en medicin mot fetma.

 

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet