Låt dig inte luras av en sladdlös lur

De flesta av oss har inga betänkligheter vad gäller användningen av sladdlösa telefoner. I dem pratar vi lika länge som vi gör i våra stationära telefoner. Att de faktiskt strålar tio gånger mer än våra mobiltelefoner är det få som tänker på.
Foto: Per Björn
De flesta av oss har inga betänkligheter vad gäller användningen av sladdlösa telefoner. I dem pratar vi lika länge som vi gör i våra stationära telefoner. Att de faktiskt strålar tio gånger mer än våra mobiltelefoner är det få som tänker på.
HÄLSA

Det talas mycket om faran med mobil-telefoner.

Men sladdlösa telefoner är det tyst om.

Ändå strålar de ungefär tio gånger så mycket som mobiltelefoner.

- Vi konsumenter måste kräva säkrare telefoner, säger professor Kjell Hansson Mild, forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå.

Att mobiltelefoner avger strålning som kan vara skadlig, det vet vi. Efter påtryckningar från EU har därför de stora mobiltelefontillverkarna lovat att börja informera konsumenterna om strålningen.

Men när det gäller sladdlösa telefoner är läget ett annat. Forskningen kring sladdlösa telefoner är inte lika intensiv som den kring mobiltelefoner. Vilka hälsoeffekter sladdlösa samtal har på lång sikt är det ännu ingen som vet. Och i dag finns inga krav på tillverkarna att redovisa för konsumenten hur mycket strålning de sladdlösa telefonerna avger.

Konsumenten måste ställa krav

Professor Kjell Hansson Mild är en av världens ledande experter på riskerna med att ringa trådlöst. Han anser att vi konsumenter måste ställa krav på telefontillverkarna.

- Genom våra val kan vi tvinga fram tillverkning av riskfria telefoner, säger han.

När vi använder vanlig bärbar telefon, mobiltelefon och sladdlöst modem utsätter vi oss för strålning. Det beror på att samtalet överförs med hjälp av radiovågor. Mer än hälften av energin från radiovågorna tas upp av kroppen och omvandlas till värme.

SAR-värdet anger hur mycket energi som tas upp av kroppen. SAR-värdet anges i milliwatt per gram, mW/g. Det anger värdet när förhållandena är som sämst och telefonen sänder med högsta tänkbara effekt. Ju högre värde desto farligare telefon.

Ett högt värde betyder att mer strålning tränger in i huvudet och påverkar hjärnan. Det betyder också att risken kan öka för att drabbas av besvär som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel och, i värsta fall, hjärntumör.

EU-kommissionen har valt två milliwatt per gram som högsta tillåtna värde för mobiltelefoner.

Vi pratar länge i sladdlöst

Än så länge struntar de flesta telefontillverkare i att ange SAR-värdet.

Men sedan EU enats om hur mätningarna ska göras har stora tillverkare som Ericsson, Nokia och Motorola lovat att börja informera om strålningen. I höst ska vi förhoppningsvis få besked om SAR-värdet hos alla deras nya mobiltelefoner.

Men de vanliga bärbara telefonerna har glömts bort trots att en bärbar telefon avger ungefär tio gånger så mycket strålning som en mobiltelefon.

Många företag har bytt ut sina vanliga telefoner mot bärbara så kallade DECT-telefoner. Då kan de anställda alltid nås på sitt eget nummer var de än befinner sig inom företaget. Men få är medvetna om faran.

Krävs inga mätningar

De bärbara telefonerna strålar lika mycket hela tiden under samtal. Oavsett om vi står och pratar alldeles intill basstationen - den hållare som är "hemma" för telefonen och där den laddas - eller om vi är ett par hundra meter ifrån den så är strålningen densamma. Och oavsett om vi pratar själva eller bara lyssnar på personen i andra änden så är strålningen lika hög.

- En bärbar telefon har ingen reglerfunktion. Den anpassar inte effekten till behoven, säger Kjell Hansson Mild.

Mobiltelefonen har en sådan funktion. När du är nära basstationen är effekten låg liksom när du bara lyssnar och inte pratar själv. För mobiltelefonen är basstationen inte din laddare utan en antenn som finns någonstans i omgivningen.

- Självklart kan telefontillverkarna sänka strålningen från de bärbara telefonerna. Tekniken finns redan och används i mobiltelefonerna, säger Kjell Hansson Mild.

Men ännu finns inga krav på mätningar av de bärbara telefonernas SAR-värden.

Därför finns heller inget tryck på tillverkarna att göra säkrare produkter.

- Det är något som vi konsumenter måste kräva.

Så här pratar du säkrare i telefon

Strålar tio gånger så mycket

Eva Tiwe