...och ät mycket av B-vitaminet folsyra

HÄLSA

Ett högt intag av B-vitaminet folsyra minskar risken att drabbas av stroke och hjärt- kärlsjukdom. Det visar en ny studie vid Tulane University School of Public Health, New Orleans, USA.

I studien deltog 9 764 amerikanska män och kvinnor i åldern 25-74 år. Det visade sig att risken för stroke minskade med 21 procent hos den fjärdedel av deltagarna som hade det högsta intaget av folsyra jämfört med den fjärdedel som konsumerade minst.