Stora bebisar löper större risk för cancer

HÄLSA

Kvinnor som vägde mer än 4 000 gram vid födseln tycks ha en ökad risk att utveckla bröstcancer före klimakteriet.

Det visar en studie på mer än 5 000 kvinnor som gjorts vid London school of hygiene and tropical medicine, Storbritannien.

Kvinnor med en födelsevikt på mer än 4 000 gram löpte mer än tre gånger så hög risk att utveckla bröstcancer jämfört med kvinnor som hade en födelsevikt på mindre än 3 000 gram.

Sambandet tycktes bara gälla i fall där bröstcancern uppstod före klimakteriet, vilket är en ganska ovanlig form av sjukdomen.

Tidigare forskning visar att hög födelsevikt är kopplat till lägre risk att utveckla hjärtsjukdomar, vilket är mycket vanligare bland fertila kvinnor än bröstcancer, skriver Reuters health.

Läs mer: www.cancerfonden.se

Petra Weiss