Dagens namn: Simon, Simone
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Hälsa

De dör i onödan

 Läkare som ställer fel diagnos.  Människor som dör i onödan.  Aftonbladet har granskat den bristande cancervården – Hittills i år har 24 läkare prickats av sjukvårdens egen ansvarsnämnd. Ytterligare 48 har blivit anmälda.
Många fall av cancer upptäcks alldeles för sent.

– Ofta beror det på vilken läkare man hamnar hos och hur noggrann den är, säger Elisabeth Lidbrink, överläkare vid Radiumhemmet i Stockholm.Hittills i år har minst 24 läkare varnats eller erinrats för att de missbedömt patienter med cancer.

– Vi får ju varje år in en del anmälningar om missar som gjorts. Tyvärr händer det att fel diagnoser har ställts, säger Elisabeth Lidbrink, sakkunnig i de cancerfall som anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Röntgar inte

Hon konstaterar att primärvården ofta saknar tillräcklig erfarenhet av cancer.

– Det finns kluriga fall. Om en ung människa söker för värk i ryggen är det lätt tro att det beror på att han idrottar.

– Men varje doktor ska veta att även en ung människa kan drabbas av cancer.

Elisabeth Lidbrink nämner ett exempel där en läkare missade testikelcancer hos en ung man. Han sökte vård flera gånger under en lång period.

– Läkaren trodde bara han ville bli sjukskriven. Han märkte inte att killen minskade i vikt och fick allt svårare att gå. I sådana fall är det viktigt att komma till en annan läkare som ser patienten med nya ögon.

Ett annat problem, enligt Elisabeth Lidbrink, är att många läkare drar sig för att använda röntgen.

– Magnetröntgen kostar, men är mycket effektivt för att upptäcka cancer.

Ansvarsnämndens senaste statistik är från 2004. Då inkom totalt 3 663 anmälningar. 357 läkare fick olika påföljder. 24 blev av med sin yrkeslegitimation.

Fall där läkare varnats eller fått en erinran av HSAN

Här är de 24 fall – hittills i år – där läkare varnats, fått erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, efter felaktigt agerande vid cancerfall.

Datum anger när nämnden fattat sitt beslut.

18 juni

En läkare vid en vårdcentral i Norrköping fick en varning för att hon inte utredde en kvinna med förändringar i bröstet. Kvinnan visade sig ha bröstcancer som hade spridit sig till skelettet.

18 juni

En läkare vid en vårdcentral i Nynäshamn fick en varning av HSAN för att han inte remitterade en patient med misstänkt cancer i bukspottskörteln vidare.

26 maj

Två specialistläkare vid Medicinsk röntgen i Västerås fick varsin erinran för att de 2006 missade en misstänkt förändring på en röntgenbild. Den visade sig vara en tumör. Diagnosen av patientens lungcancer fördröjdes och hon avled.

22 maj

En läkare vid Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn fick en varning för att han inte i tid remitterade en patient till en specialist. Mannen som tidigare hade haft cancer sökte i januari 2007 vård på grund av sin heshet. Han återkom i april med förvärrade symtom och då upptäcktes att han hade cancer i struphuvudet. Mannen avled i slutet av förra året.

20 maj

En läkare vid lasarettet i Nyköping undersökte inte en patients ögonbesvär närmare. Inte heller remitterade hon patienten till neuroradiologisk undersökning. Därigenom fördröjdes diagnosen av patientens tumör. Läkaren får en varning.

20 maj

Onödigt kraftig strålbehandling med hudpåverkan och påverkade slemhinnor. Det blev följderna av att en överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna inte uppmärksammade ett provsvar (PAD). Han fick en varning.

16 maj

Två läkare, en i Linköping och en i Västervik, fick en varning. De lät bli att undersöka en ny knöl på en bröstcancerpatient. Knölen visade sig vara elakartad och patienten, från Mönsterås, avled senare.

23 april

En läkare vid Skellefteå lasarett fick en varning för att hon ställde diagnosen ”nedstämdhet” på en man som en dryg månad senare avled på grund av hjärntumör. Mannen sökte vård för att han under lång tid besvärats av trötthet, yrsel, illamående och huvudvärk.

23 april

En 70-årig kvinna sökte våren 2007 hjälp hos Strängnäs vårdcentral vid tre tillfällen för att hon hade problem med sin hals och sina luftvägar. Läkaren hon träffade första gången trodde att hostan var en luftvägsinfektion. Andra gången hade hon andningsbesvär och den läkaren antog att det rörde sig om astma och gav medicin mot det. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ansåg att det var konstigt att den läkaren inte skickade patienten vidare för en röntgenundersökning av lungorna och därför fick han en erinran. Vid tredje läkarbesöket misstänkte läkaren lungcancer och remitterade patienten vidare. Det visade sig att hans bedömning stämde.

18 april

En läkare fick besök av en man som var halvsidigt förlamad efter en hjärnblödning. Mannen kunde själv inte redogöra för hur han mådde men båda hans personliga assistenter, som var med, var mycket oroliga. Läkaren tyckte sig inte kunna se några kroppsliga fel på honom och förklarade att han inte tänkte ta några prover på mannen. När mannen senare togs till akutsjukvård visade det sig att han hade fått en hjärntumör och läkaren fick en varning för att han inte kollade upp patientens sjukdomshistoria bättre och för att han inte remitterade honom vidare.

17 april

En överläkare vid Uddevalla sjukhus fick en varning för att han dröjde i närmare ett år med att remittera en patient med misstänkt levercancer till operation. När operationen skulle genomföras hade cancern spridit sig till bukhinnan och senare även till skelettet.

15 april

En kvinna i Luleå hade två knölar i sitt bröst, men när hon undersöktes med ultraljud gick det inte att avgöra om det var elakartade tumörer eller inte. Läkaren bestämde sig för att ta bort hela bröstet och vid undersökningen efter operationen visade det sig att det var godartade tumörer. HSAN ansåg att läkaren borde ha tagit vävnadsprover först, eller bara opererat bort själva knölarna, och gav därför läkaren en erinran.

8 april

Trots att patienten klagade på ryggbesvär och smärtor när hon svalde stannade läkaren, på vårdcentralen Centrum i Sundsvall, vid att ordinera läkemedel mot sura uppstötningar. Patienten var också mycket mager och när hon på eget initiativ kontaktade en annan läkare visade det sig att hon hade cancer i matstrupen. Läkaren fick en varning.

8 april

En läkare i Märsta fick en erinran för att hon inte undersökte en persons rygg i samband med att han sökte för problem i sitt vänstra ben. Patienten ringde henne senare och förklarade att han hade fortsatta besvär men först när han några månader senare sökte akutvård upptäcktes det att han hade en tumör i ryggen.

8 april

En distriktsläkare i Katrineholm fick en erinran för att han inte noggrannare utredde en patients magbesvär och viktnedgång. Därigenom missade han att hon led av cancer och den rätta diagnosen försenades med två månader.

1 april

En läkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona fick en erinran för att han inte meddelade en 54-årig patient att de prover han tagit indikerade prostatacancer. Först fem månader senare fick patienten besked om vad provsvaren visade. Han remitterades till en urolog som konstaterade cancer.

28 mars

En specialistläkare i Solna fick en erinran för att denne inte genomfört en datortomografiundersökning och därför missat en patients cysta. Felet gjorde att cystan förblev obehandlad under flera månader. Patienten bor i Bromma.

26 mars

En läkare vid kvinnokliniken på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand fick en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att han lät en kvinna vänta i över tre månader på operation sedan han konstaterat att hon drabbats av cancer i underlivet. En klinikchef fick också kritik för att kvinnan fick vänta i nio månader på en kallelse till en första undersökning.

14 mars

En läkare vid en vårdcentral i Värnamo fick en varning för att hon inte gjorde någon ordentlig undersökning av en kvinna som under lång tid besvärades av diarré och viktminskning. En noggrannare utredning visade att kvinnan drabbats av cancer i bukspottskörteln.

27 februari

En läkare i Vilhelmina diagnostiserade en kvinnas besvär som övervikt när hon i själva verket led av gynekologisk cancer. Patienten är numera avliden. Läkaren fick en erinran.

21 januari

En läkare vid Kramfors vårdcentral riskerar disciplinpåföljd för att ha fördröjt diagnosen av en patients levertumör. Socialstyrelsen yrkar att HSAN varnar/erinrar läkaren för hans bristande insikt om patientsäkerheten.

17 januari

En läkare vid Viksjö vårdcentral i Järfälla kommun fick en varning för att ha missat att en sjuårig flicka hade drabbats av leukemi. När ett blodprov visade att flickan hade onormalt låg halt av vita blodkroppar borde han ha misstänkt något annat än en halsinfektion.

16 januari

En ST-läkare vid barnkliniken på lasarettet i Falun fick en varning för att hon slarvat med ett blodprov från en flicka som visade sig lida av leukemi.

15 januari

Två överläkare vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping fick kritik av HSAN sedan de påbörjat en cellgiftsbehandling utan att invänta slutgiltigt svar på en utredning och utan att samråda med patienten. Detta

medförde att det inte upptäcktes att patienten, en kvinna i Finspång, hade magsäckscancer. Läkarna fick dock ingen disciplinpåföljd.


Så arbetar ansvarsnämnden

 Om HSAN bedömer att en vårdanställd gjort fel finns tre olika åtgärder: kritik, erinran och varning.

 Varning är den strängaste påföljden och delas ut vid allvarliga fel.

 Erinran är mildare.

 HSAN kan också nöja sig med att ge skriftlig kritik utan påföljd. Varningar och erinringar registreras, och vid upprepade misstag kan en läkares legitimation dras in.

 HSAN:s beslut har i sig ingen straffrättslig effekt, utan är en markering. Anmälningar till HSAN kan dock överlämnas till åklagare.

Senaste nytt
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Hälsa

Visa fler
Om Aftonbladet