Så gammal är du egentligen

10 ålderstjuvar - lägg till och dra ifrån för att räkna ut din kroppsålder

Du tror att du är 32 år. Eller 43.
Men i verkligheten åldras vissa kroppar fortare - och andra långsammare.
Vilken är din biologiska ålder?

Din kroppsålder behöver inte nödvändigtvis stämma överens med almanackan. Hur mycket din kropp har åldrats beror till stor del på gener.