Går snabbt = lever länge

Gånghastighet avslöjar chans till långt liv

HÄLSA

Äldre personer som går snabbt har nästan 90 procents chans att leva tio år extra.

De som går långsamt har endast drygt 20 procents chans att leva lika länge.

Det har amerikanska forskare visat i en ny studie.

Forskare vid bland annat University of Pittsburgh i USA har jämfört hur fort äldre människor går med hur länge de levt.

Resultatet är anmärkningsvärt: Ju fortare gånghastighet – desto längre lever de.

87 procent större chans

Forskarna, vars resultat publicerats i en artikel i tidningen Jama, följde 35 000 män och kvinnor i tio år.

Sannolikheten att en man på 75 år skulle leva ytterligare tio år visade sig vara 19 procent för de som gick långsammast och hela 87 procent bland dem med högst gånghastighet. För kvinnor var motsvarande siffror 35 procent mot 91.

Forskarna drar slutsatsen att en gånghastighet över en meter per sekund antyder att personen kommer att leva längre än genomsnittet. En hastighet över 1,2 meter per sekund tyder på att man kommer att leva exceptionellt länge.

Den genomsnittliga levnadsåldern för män i Sverige är 79 år, kvinnor lever i genomsnitt fyra år längre.

Gångtest kan avgöra din hälsostatus

Nu föreslår forskarna att man i äldrevården ska inför gångtest, för att på så vis få en indikation på hur patientens hälsostatus.

De menar att gånghastighet kan vara en lika tydlig indikation på hur länge en person kommer att leva som de faktorer som idag är viktigast: Ålder, kön, rökstatus, blodtryck och kroniska sjukdomar.