Vanlig barnmat kan innehålla arsenik

Livsmedelsverket oroade över höga halter

HÄLSA

Svensk mjölkersättning och barnmat innehåller för höga halter av de giftiga ämnena arsenik, kadmium och mangan.

Det visar en ny svensk studie.

Livsmedelsverket går nu ut och varnar.

– Vi råder föräldrar att ta kontakt med sin barnhälsovård.

En ny undersökning, gjord vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, visar att svensk barnmat innehåller för höga halter av de giftiga ämnena arsenik, mangan och kadmium.

De produkter som testats är modersmjölksersättning och barngröt. Det är produkter som bland annat ges till spädbarn och mycket unga bäbisar – de som är som mest känsliga för den här typen av gifter.

– Det är nio produkter av varje som testats och uppvisat höga halter av de här ämnena, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

”Det är allvarligt”

Bland de modersmjölksersättningar som har testats är det främst den som är framtagen för barn med mjölkproteinallergi eller sojaproteinallergi som innehåller höga halter av mangan.

Bland barngröterna är det främst de risbaserade som visat sig innehålla för mycket mangan, och även för höga värden av kadmium och arsenik.

– Det är allvarligt om produkter för spädbarn innehåller höga halter arsenik, kadmium och mangan. Ett barn som livnär sig på modersmjölksersättning med de här halterna mangan kan få i sig mer än det så kallade tolerabla dagliga intaget. I dagsläget vet vi inte om det kan ge negativa hälsoeffekter, det behöver utredas vidare. Tills vidare råder vi därför föräldrar att i samråd med sin dietist eller läkare välja ersättningar med låga halter mangan, säger Emma Halldin Ankarberg.

– Ta kontakt med din barnhälsovård om du undrar om ditt barn får i sig skadliga mängder av de här ämnena. Det är vårt råd.

Inom gränserna

Fyra av de testade produkterna kommer från Semper, tre är bröstmjölksersättning och en är risgröt. Företagets informationschef Malin Westling understryker att halterna av mangan håller sig inom gränsvärdena.

– Vi ligger långt under. Även om Livsmedelsverket sänker sin gräns för mangan så har vi en god marginal till värdet, säger hon till TT.

Den produkt som har högst manganhalt bland Sempers produkter, 39 mikrogram per 100 milliliter, är Sempers Profylac som ges till barn med komjöksallergi.

Livsmedelsverket har på sin hemsida lagt ut nya råd om vilka halter som föräldrar ska välja tills vidare. För barn som väger 3,4 kilo och 5 kilo rekommenderas högst 26 respektive 38 mikrogram. Men så små barn ges inte Profylac, enligt Westling.

– En komjölksallergi utvecklar man först efter ett par månader så det är sällan aktuellt för ett barn som väger under 5 kilo, säger hon.

Risgröten från Semper säljs inte längre i butik sedan mars förra året. Orsaken är att det inte har gått att hitta ris som motsvarar kvalitetskraven för barnmat.

Kommunernas ansvar

Livsmedelsverket har nu inlett ett samarbete med kommunerna, som är de som har ansvar för kontrollen av de företag som producerar barnmaten.

– Vi har redan bett kommunerna att begära in uppgifter från företagen om halterna av de aktuella ämnena i deras produkter, för att utifrån det ta ställning till hur vi går vidare, säger Jan Sjögren, chef för Kontrollstödsenheten.

Är det här något man själv kan se på förpackningen?

– I den mån man berikar med mangan kan man se halterna, säger han.

Avråder Livsmedelsverket föräldrar att ge de här produkerna till sina barn?

– Det som ska göras är en större kartläggning, så att vi får ett bättre grepp om marknaden. Innan dess vet vi inte, säger Emma Halldin Ankarberg.

Kan de barn som har ätit de här produkterna ha tagit skada?

– Det vet väl egentligen ingen.

FAKTA

De farliga ämnena

Arsenik

Arsenik är ett är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne som kan ge allvarliga effekter vid både akut och kronisk exponering. Arsenik är även cancerframkallande och kan efter många års exponering ge tumörer i hud, lunga, urinblåsa och njure - möjligen även andra organ.

Arsenik passerar moderkakan och de begränsade studier som hittills utförts tyder på påverkan på foster och små barn.

Kadmium

Kadmium får man i sig via kosten. Framförallt spannmålsprodukter, grönsaker och rotfrukter kan innehålla höga halter, på grund av att kadmium lätt tas upp av växternas rotsystem. Höga halter kan även påträffas i vissa skaldjur, inälvsmat, vissa svampar, kakao och fröer.

Kadmium ansamlas framför allt i njurarna, och det är också där som skador först uppträder. Vid högre kadmiumbelastning försämras njurens förmåga att rena blodet från nedbrytningsprodukter.

Mangan

Kroppen behöver små mängder mangan, denna mängd får de allra flesta i sig via kosten. Tarmen har ett väl utvecklat reglersystem för att ta upp precis så mycket mangan som kroppen behöver.

Reglersystemet är dock outvecklat hos nyfödda barn, och det tar flera månader innan de får ett fullgott skydd. Därför kan spädbarn ta upp för mycket mangan från till exempel vatten som används för att bereda modersmjölksersättning och välling.

För mycket mangan påverkar framför allt nervsystemet.

Barn som får bröstmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper störst risk för att överexponeras för mangan. Bröstmjölksersättning innehåller i sig ofta mangan motsvarande upp till 0,4 mg/l tillredd kost.

Den högsta tillåtna manganhalten för bröstmjölksersättning är 0,65 mg/l, men det finns en hel del frågetecken kring det vetenskapliga underlaget. Både vatten och mjölkersättning för spädbarn bör därför innehålla låga manganhalter.

(Källa: Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet)

Fakta: Spårämnen i barnmat

Mangan, arsenik och kadmium finns i berggrunden och tas upp av växter. Råvaror som den testade gröten tillverkats av innehöll naturligt höga halter av ämnena. Mangan är ett livsnödvändigt ämne, därför tillsätts det i viss barnmat.

Långvarigt intag av arsenik kan ge ökad cancerrisk. Den som får i sig mycket kadmium under en längre tid kan skada njurarna. Höga halter av mangan kan påverka nervsystemet.

De upptäckta halterna av kadmium och arsenik innebär ingen akut risk. Om man åt ersättning hela livet skulle det dock kunna ge effekt på hälsan. Effekterna av höga manganhalter ska utredas vidare.

Källa: Livsmedelsverket (TT)

TT/Lina Thorén