TEST: Är du i riskzonen

Kolla dina alkoholvanor

Testet används som ett verktyg på vårdcentraler för att bedöma alkoholkonsumtion.Med ett "standardglas" menas: 50 cl folköl, 33 cl starköl, 1 glas rött eller vitt vin, 1 litet glas starkvin, 4 cl sprit.

1. Hur ofta dricker du alkohol?

Aldrig (0p)

1 gång/månad eller mer sällan (1p)

2-4 gånger/månad (2p)

2-3 gånger/vecka (3p)

4 gånger/vecka eller mer (4p)

2.