365 000 svenskar kan ha diabetes – utan att veta

Antalet diabetessjuka ökar i Sverige.
Antalet diabetessjuka ökar i Sverige.Foto: Colourbox
HÄLSA

Antalet diabetessjuka ökar i Sverige.

365 000 svenskar lider i dag av diabetes typ 2.

Men mörkertalet är stort.

– På varje person går det minst en icke-diagnostiserad, säger Margareta Nilsson, ordförande för Diabetesförbundet.

Margareta Nilsson, ordförande för Diabetesförbundet.
Margareta Nilsson, ordförande för Diabetesförbundet.

I dag lider över hundratusentals svenskar av diabetes. Lika många vet ännu inte om att de lider av diabetes typ 2.

– Symptomen smyger sig på långsamt, säger Diabetesförbundets ordförande Margareta Nilsson till Aftonbladet.

– Förhöjda blodsockervärden kan upptäckas senare, exempelvis vid en rutinmässig hälsoundersökning.

Två barn per dag

Orsaken till det ökande antalet drabbade kan vara vår förändrade livsstil. Enligt Margareta Nilsson handlar det kort sagt om att vi rör oss alldeles för lite och äter fel.

Också bland barn ökar antalet diabetiker, där handlar det oftast om diabetes typ 1.

– Två barn insjuknar varje dag. Bland barn vet man också att insjuknandet sjunker i åldrarna.

"Unikt"

Det är inte bara i Sverige som antalet diabetessjuka ökar. FN har fått upp ögonen för problemet och antog i december 2006 en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot folkhälsan. Därmed uppmanas världens nationer att uppmärksamma problemet, öka kunskapen om sjukdomen och försöka bromsa utvecklingen.

– Det här är unikt efter diabetes är den första icke-infektionsutlösta sjukdomen som lyfts fram i en resolution, säger Margareta Nilsson.

Allvarliga sjukdomar

Diabetessjuka riskerar även att drabbas av andra allvarliga sjukdomar. Enligt TT har 75 procent av alla som drabbas av hjärtinfarkt diabetes eller symptom på förstadiet av sjukdomen.

– Förhöjda blodsockervärden leder till skador på kärlen och njurarna. Nerverna och synen kan också påverkas. Därför är det viktigt att upptäcka det i tid, säger Margareta Nilsson.

Ju tidigare upptäckt, desto lättare går diabetes typ 2 också att behandla. Till en början räcker det med bättre levnadsvanor. Vetenskapliga undersökningar från bland annat Finland, USA, Japan och Indien har visat att personer som har ett förstadium till typ 2 diabetes kan hejda förloppet och förbli friska om de ändrar livsstil, äter bättre och motionerar mer.

Skjuta upp insjuknandet

I en studie som publicerats i Lancet såg man att hälften av dem som var i riskzonen för åldersdiabetes kunde skjuta upp insjuknandet i mer än 20 år enbart genom att leva sundare. I de riktlinjer socialstyrelsen gav ut i somras är det också levnadsvanornas betydelse som prioriteras högst. De ska utgöra grunden för all behandling. Räcker inte det kan blodsockersänkande medicin skrivas ut som ett komplement.

På söndag firas Världsdiabetesdagen. Runt om i Sverige kommer de lokala diabetesföreningarna att anordna olika typer av föreläsningar. På vissa ställen kan allmänheten också komma och testa sitt blodsocker.

FAKTA

Diabetes

Diabetes räknas som en av de största folksjukdomarna i landet.

Diabetes är egentligen flera olika sjukdomar med olika orsaker. De har gemensamt att sockerhalten i blodet är för hög.

Varje år behandlas cirka 13 000 patienter för diabetes i slutenvården.

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller delvis slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 (85–90 procent av alla diabetesfall) kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men inte nog för kroppens behov. Varianterna behandlas olika.

Den 14 november är Världsdiabetesdagen. I fokus i år står diabetes typ 2 som drabbar allt fler unga och överviktiga svenskar.

Källa: Socialstyrelsen och Diabetsförbundet (TT).

Vanliga symtom på typ 2-diabetes

• Du känner dig trött både fysiskt och psykiskt

• Du blir mer törstig

• Du kissar oftare

• Vissa kan även få klåda i underlivet, dimsyn, svettningar, svampinfektioner, svårläkta sår och gå ner i vikt.

När ska man söka vård?

Misstänker du att du har typ 2-diabetes bör du kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov.

Det gäller särskilt om du är överviktig, har sjukdomen i släkten, har blodfettsrubbningar eller högt blodtryck.

Testa dig!

Här kan du testa din risk för att drabbas av diabetes typ 2. (Extern länk)