Tandvärk kan vara hjärtinfarkt

Professorn: Det är vanligare än vi tror

HÄLSA

Intensiv smärta i mun och hals kan vara ett tecken på hjärtinfarkt.

– I vissa fall är smärta i käke, tänder eller svalg det enda varningstecknet på att en livshotande hjärtattack är på gång, säger professor Annika Isberg på Umeå universitet.

Professor Annika Isberg
Professor Annika IsbergFoto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Hjärtinfarkt ger sig inte alltid till känna genom ont i bröstet och värk som strålar ut i vänster arm. Ett stort antal får helt andra symtom som kraniofacial smärta, det vill säga värk i svalg, käke, käkled, öra eller tänder.

– Det är vanligare än vi tror. Våra studier visar att det handlar om uppåt ett tusental fall per år, men vi är övertygade om att det finns fler, säger Annika Isberg och påpekar att mörkertalet är stort.

I sex av hundra infarktfall är halsont, käk- eller tandvärk den enda varningssignal patienten får om att ett anfall är på gång. Istället för att bege sig till närmaste akutmottagning ringer därför många till sin tandläkare.

–  Problemet är att alla tandläkare inte riktigt känner till det här. Det är ny kunskap, menar hon.

Lyfta problemet

Som professor i oral diagnostisk radiologi på Tandläkarhögskolan i Umeå hoppas hon kunna lyfta problemet på Tandläkarstämman som inleds på Svenska Mässan i Göteborg i dag.

I allt för många fall avlider de drabbade innan någon hunnit förstå vad det är frågan om och ställa rätt diagnos. Dödligheten är upp till 25 procent högre än om rätt diagnos ställts från början.

I en studie som nyligen publicerades i välrenommerade Journal of Dental Research framgår att kvinnor med svår akut kärlkramp ligger risigast till. De får den här typen av symtom tio gånger så ofta som männen, som en förvarning om att en hjärtinfarkt är på gång.

Tryck eller bränner

– Det innebär inte att alla med halsont ska störta iväg till akuten, poängterar Annika Isberg.

Det viktiga är att gå på patientens beskrivning av värken och hur den uppstått. Handlar det om hjärtat beskrivs smärtan ofta som att det trycker eller bränner.

– Har den utlösts av fysisk ansträngning eller svår psykisk stress är hjärtbesvär mer troligt än en inflammation i tänderna, säger Annika Isberg.

Går det över när man vilat en stund är det ett tecken på kärlkramp vilket husläkaren bör undersöka med ett arbets-EKG. Går den intensiva smärtan inte över kan man misstänka en akut hjärtinfarkt och ska till sjukhus direkt.

FAKTA

Tandvärk eller Hjärtinfarkt?

Är det tänderna som är inflammerade upplevs smärtan ofta som värkande eller huggande. Handlar det om kärlkramp eller hjärtinfarkt beskrivs smärtan oftare som tryckande eller brännande. Sitter smärtan dessutom på båda sidor talar mycket för att det är hjärtat som spökar.

Sök akutvård direkt om du får

• Akut intensiv smärta vid fysisk ansträngning eller svår psykisk stress och går över om du vilar en kvart. Det är ett tecken på akut kärlkramp och bör utredas med arbets-EKG på en vårdcentral.

• Akut intensiv och ihållande smärta som uppstått vid fysisk eller psykisk ansträngning och varar mer än 15 minuter. Det är ett tecken på hjärtinfarkt. Åk till akuten!