Nu ska Sverige bli giftfritt

Regeringen storsatsar för att få bort cancerogener

HÄLSA

Stockholm (TT)

Regeringen vill få bort ämnen i vardagsprodukter som kan orsaka cancer eller genetiska skador. Flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och mjukgörare ska prioriteras.

Miljöminister Andreas Carlgren vill skynda på arbetet och nu får Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan. Myndigheten ska identifiera, minska och fasa ut farliga gifter och kemikalier. Regeringen skjuter till ytterligare 100 miljoner kronor till arbetet.

Tyngdpunkten i planen är att få bort flamskyddsmedel som kan störa hormon- och nervsystem, perfluorerade miljögifter som kan skada reproduktion och hormonsystem samt ftalater, mjukgörare som kan störa fortplantningsförmågan.

Syftet med handlingsplanen är också att ta reda på riskerna när man kombinerar var för sig ganska harmlösa ämnen och intensifiera arbetet med att få bort bland annat rester av bekämpningsmedel och kadmium ur livsmedel. Konsumenterna ska också få bättre information om vilka kemikalier som finns i olika varor. Kontrollen av farliga ämnen i varor måste också bli effektivare, anser regeringen.

Näringsliv, myndigheter, forskare samt konsument- och miljöorganisationer kommer att nu bjudas in till en dialog med regeringen om hur arbetet ska genomföras.

FAKTA

Miljögifter i vardagsprylar

Regeringen vill fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare och fluorerade miljögifter ur vardagsprodukter.

Flamskyddsmedel finns i bland annat skyddskläder, isoleringsmaterial, elektronik, textilier och byggmaterial. De har stora likheter med miljögift som PCB och kan störa hormonbalansen och skada nervsystemet.

Mjukgörare, ftalater, används bland annat i en rad plaster, men även i lim, färg och tapeter. De kan skada människans fortplantning och störa barns hjärnutveckling. Vissa ftalater har förbjudits i EU men fortfarande importeras exempelvis leksaker med höga ftalathalter från länder utanför EU, ofta Asien.

Perfluorerade miljögifter som PFOS används bland annat för att avvisa vatten, fett och smuts. De kan i små mängder skada reproduktion och hormonsystem hos djur och misstänks kunna orsaka cancer.

TT