Så farliga är de vanligaste julväxterna

– hela listan

HÄLSA

Fina julblommor pryder många hem just nu.

Men se upp så att inte de minsta barnen smakar på växterna.

Beroende på mängd och sort kan de vara farliga.

Blommor och fina växtligheter hör julen till men i vissa fall kan de vara farliga - speciellt för de minsta barnen som gärna smakar och tuggar nyfiket på allt.

Giftinformationscentralen får in extra många samtal nu kring jul från oroliga föräldrar.

Alla växter är inte giftiga, men för säkerhet skull är deras bästa råd att kontakta dem om olyckan varit framme.

FAKTA

De vanligaste julväxterna – så farliga är de:

Om växten anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den.

Amaryllis

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som kan ha irriterande egenskaper. Inga allvarliga förgiftningar är kända, men kan ge magbesvär. Om mer än ett par tuggor av en lök eller stor mängd andra växtdelar har förtärts, kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Ardisia

Inga förgiftningar kända. Bären är sannolikt ofarliga.

Hyacint

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper och kan ge magbesvär. Vid förtäring kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Julkaktus/Novemberkaktus

Ofarliga.

Julros

Växten innehåller bland annat protoanemonin som är irriterande. Förgiftningar är mycket ovanliga hos människa, men kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär, eventuellt även andra symptom. Ge lite dryck och kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Julstjärna

Den vita växtsaften kan vara irriterande. Inga allvarliga förgiftningar är dock kända, men den kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär. Ge lite dryck för att lindra.

Järnek, Ilex

Innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Kan ge magbesvär. Om mer än tio bär förtärts, kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Mistel

Växten innehåller viscotoxiner som har irriterande egenskaper och kan ge magbesvär. Om mer än fem bär eller andra växtdelar har tuggats kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Tazett

Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som kan irritera och ge magbesvär. Om mer än en lök eller stor mängd andra växtdelar förtärts, kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Tidlösa

Är mycket giftig, särskilt frön, lök och blommor. Allvarliga förgiftningar och även dödsfall har inträffat. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Symptomen kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan i ett senare skede. Om mer än en smakbit förtärts, ge kol. Åk till sjukhus och kontakta Giftinformationscentralen.

Tulpan

Växten, speciellt löken, innehåller tulipin som har irriterande egenskaper. Allvarliga förgiftningar är ovanliga. Men den kan ge magbesvär. Om lök eller stor mängd andra växtdelar förtärts, kontrollera risken hos Giftinformationscentralen

(Källa: Giftinformationscentralen)

Johanna Björklunds