Hitta terapi med speeddejting

Terapeuten Anna Lindner berättar hur KBT kan hjälpa Daniel Stintzing.
Terapeuten Anna Lindner berättar hur KBT kan hjälpa Daniel Stintzing.Foto: ingela winstrand
HÄLSA

Funderar du på att gå i terapi? Känns det snärjigt att välja bland alla inriktningar? I så fall kanske ”speed shrinking” kan vara något. Metoden bygger på samma koncept som speeddejting, fast med potentiella terapeuter istället för partners.

Tre minuter har gått, Kristian Molander Söderholm ringer i klockan. KBT-terapeuten Anna Lindner i bild.
Tre minuter har gått, Kristian Molander Söderholm ringer i klockan. KBT-terapeuten Anna Lindner i bild.Foto: ingela winstrand

Vid små bord med levande ljus och mineralvatten sitter sex terapeuter beredda. En bit bort står en grupp människor som är intresserade av terapi och har ett problem som de skulle vilja ha hjälp med. Snart ska de träffas och på tre minuter känna om de kan komma vidare tillsammans. Arrangören och psykologen Kristian Molander Söderholm ringer i sin klocka och första träffen kan börja.

– Det här är ett annorlunda och roligt sätt att närma sig terapi. Man får en känsla för hur de olika inriktningarna fungerar och om personkemin med terapeuten stämmer, det är också viktigt för att behandlingen ska bli bra, säger han.

Amerikansk metod

Metoden kommer från USA och förekommer bland annat på Manhattans bokcaféer. Kristian Molander Söderholm fick höra talas om den via amerikanska vänner och tänkte att det skulle kunna gå hem även i Sverige. Från nätverket Svenska Terapiförmedlingen samlade han ihop terapeuter från sex inriktningar: psykodynamik, psykoanalys, psykodrama, dansterapi, kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy, ACT. En spännande blandning tycker Daniel Stintzing som är en av deltagarna.

– Det är bra att få bättre koll på vilka terapimetoder som finns, och dessutom få det i förhållande till mina frågeställningar. Jag kände hur mitt problem förändrades lite under resans gång och jag fick nya perspektiv, säger han.

Fick nya perspektiv

Mellan klockringningarna surrar det intensivt av röster i rummet. Tre minuter går fort så det gäller att gå rakt på sak. Men man hinner förvånansvärt mycket, menar Daniel Stintzing, som ändå är lite omtumlad efter sex terapeuter.

– Mer än så klarar man nog inte om man ska hålla isär dem. Några terapier var också helt nya för mig, som ACT och den lät väldigt intressant. Det gjorde faktiskt även dansterapin som jag först tyckte verkade lite utflippad.

Ingen behandling

För sista gången ringer Kristian Molander Söderholm i klockan och rummet börjar tömmas på folk. Terapeuterna sätter sig ner för en utvärdering och konstaterar bland annat att tre minuter är rätt lagom. Vid längre tid tenderar samtalet att övergå i terapi och det är inte tanken. Finns det då inga risker med så snabba terapeutmöten? Kristian Molander Söderholm skakar på huvudet.

– Vi är väldigt tydliga med att träffen inte är någon behandling och alla skriver på ett kontrakt om att de är införstådda med det. Det vi ger deltagarna är mer konkret kunskap och de får lättare att välja metod och terapeut än om de bara läser på internet.

Nästa speed shrinking hålls den 27 september på Vurma på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Svenska Terapiförmedlingen lägger ut tid och bokningsinformation på sin hemsida: www.hittaterapi.se/speedshrink

FAKTA

Kort om terapierna

Psykodynamisk psykoterapi utgår från att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. För att må bättre och hitta en hållbar lösning kan man inte bara fokusera på symtomet utan behöver bearbeta själva grunden till sina problem.

Psykoanalys syftar till att starta en djupgående förändringsprocess i hela personligheten. Med ökad självkännedom kan man bättre förstå och lösa egna psykiska konflikter och obearbetade trauman.

Psykodrama bygger på rollspel. Tanken är att man får djupare insikter och blir mer empatisk om man ser världen och sig själv genom en annan persons ögon. I terapin kan man anta roller av både sympatiska och osympatiska personer för att utvecklas.

Dansterapi grundar sig på att en individs rörelsemönster speglar en del av personligheten, det vi lärt oss att visa och det vi lärt oss att dölja. Terapin syftar till att öka kroppsmedvetenheten, stärka självkänslan och främja sambandet mellan det fysiska, emotionella och kognitiva hos individen.

Kognitiv beteendeterapi, KBT fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att uppnå sina mål och leva ett bättre liv. Av terapeuten får man olika uppgifter som man själv arbetar med mellan terapisamtalen och sedan utvärderar man tillsammans.

Acceptance and Commitment Therapy, ACT används bl.a. för smärtpatienter. Målet är att öka medvetandet om sig själv i nuet och acceptera det vi inte kan påverka, som t.ex. lidande. Istället ska man förhålla sig på ett sätt som inte ger det negativa ett orimligt stort inflytande i ens liv.

Ingela Winstrand