Så undviker du riskerna för bröstcancer

Listan över alla risker

HÄLSA

Kropp & Hälsa anger vilka riskfaktorer som kan ha större eller mindre koppling till cancern som drabbar en av nio kvinnor.

Vill du slippa bröstcancern - föd barn tidigt, amma länge och föd nästa barn innan du fyller 25 år. När du är färdig med barnafödandet är det bara att plocka ut äggstockarna helt och hållet.

– I ett modernt samhälle fungerar inte detta så klart, men om man ska se krasst på det så skyddas kvinnan mot bröstcancer ju färre menstruationscykler hon utsätts för, eftersom en av de främsta riskfaktorerna är just den återkommande hormonpåverkan från östrogen som menstruerande kvinnor utsätts för, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och expert på bröstcancer.

Ärftlighet vanligast

När en kvinna drabbas av bröstcancer är det oftast en kombination av riskfaktorer som ligger bakom cancern. Den vanligaste är ärftlighet - har en kvinnlig släkting haft sjukdomen så är risken större att man själv drabbas.

– På andra plats kommer hormonerna. Därför blir risken högre om man väntar längre med barn som många gör i dag. Då hinner man ha många fler menstruationer, säger Jonas Bergh som sammanfattar den kombination av risker som ger de sämsta oddsen för att klara sig undan den dödliga cancern.

– En kvinna som är överviktig och har en rad ohälsosamma vanor som att inte motionera och dricka för mycket alkohol och på detta föder barn sent i livet och väljer att inte amma och sedan när klimakteriet inträder tar hormoner under flera år för att lindra övergångsbesvär – ja då ligger hon mer illa till för att få bröstcancer, säger han.

FAKTA

Listan över riskerna:

Så funkar listan:

Här är listan på vilka beteenden och företeelser som kan öka risken för bröstcancer. Professor Jonas Bergh kommenterar och vi sammanfattar hans resonemang genom att ange risken som större eller mindre. Anges risken som stor, bör du ta detta på allvar och ändra ditt beteende. Är risken liten, betyder det att forskning ännu inte har kunnat påvisa starka samband till bröstcancer, och du behöver kanske inte oroa dig så mycket.

Alkohol

Här finns en stark och väldokumenterad koppling och ju mer du dricker som kvinna desto större är risken att drabbas av bröstcancer.

Jonas Bergh:

– Men fortfarande anses det bra som kvinna att dricka ungefär ett glas rödvin om dagen. Det lilla intaget av alkohol har ingen betydelse för cancerrisken och annan forskning visar att ett måttligt alkoholintag av den mängden motverkar hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. Men om du dricker flera kvällar i veckorna och dricker dig rejält berusad varje helg, under flera års tid, då har du en större risk att drabbas. Festar du exempelvis lite för mycket en sommar så påverkar inte det risken.

Risk: Stor - vid större konsumtion under längre tid.

Behandling med kvinnligt könshormon vid klimakteriet

Här finns en stark koppling till en ökad risk för att utveckla bröstcancer. Men den gäller framför allt om man använder kombinationspreparat, med både östrogen och gulkroppshormon, i mer än fem år.

Jonas Bergh:

– Har du som kvinna lindriga klimakteriebesvär ska du försöka undvika hormoner, har du däremot svåra besvär så tycker jag att du ska ta hjälp av hormoner för att få ett mer kvalitativt liv, men under så kort tid som möjligt. Kombinationspreparaten är som regel farligare än de med bara hormonet östrogen.

Risk: Stor - vid flera års användning.

Viktökning

Kvinnor som håller sig på en hälsosam viktkurva framförallt efter klimakteriet löper en mindre risk att drabbas av bröstcancer. Det hänger ihop med att en lägre vikt ger en lägre nivå av östrogen hos kvinnan. Östrogenet utsöndras nämligen via fettvävnaden också.

Jonas Bergh:

– Är du lite mullig och i 20-årsåldern så behöver du inte vara orolig. Andra faktorer som din ålder och tiden du haft menstruation, gör att sannolikheten för cancer är mindre. Om du däremot i äldre ålder ökar i vikt kraftigt så finns det en lite högre risk för bröstcancer. Sen finns det samband mellan lägre bröstcancerrisk och fysisk aktivitet och en hälsosam diet. Man tror att motionen påverkar eftersom kvinnan minskar i vikt. När det gäller kosten så ska den vara rik på grönsaker och bra fetter som omega-3.

Risk: Stor – särskilt om du ökar i vikt efter klimakteriet.

Abort

Att göra flera aborter har visat sig öka risken för bröstcancer, varför vet inte forskarna riktigt ännu.

Jonas Bergh:

– Studier visar att det finns ett samband, men man har ännu inte uteslutit om det beror på andra riskfaktorer som att de kvinnor som gör abort oftare kanske också missköter sin hälsa eller konsumerar mycket alkohol. Det måste forskas mer i området.

Risk: Stor - trots att man inte vet varför, så finns ett tydligt samband.

Rökning

En nyligen gjord studie gjord vid Albert Einstein College of Medicine i New York så är sambandet mellan rökning och bröstcancer svagt. Forskarna spekulerar i att det kan bero på att cigarettrökens kemiska substanser kan ha en antiöstrogen effekt och östrogen kan öka tillväxten av brösttumörer. Studien gjordes på 63 000 kvinnor i klimakteriet som var rökare eller före detta rökare. Men en annan studie gjord av forskare vid Taipei Medical University i Taiwan visar i stället att nikotinet i cigaretterna kan öka tillväxten av bröstcancertumörer. Den studien innefattar dock endast ett par hundra kvinnor. Rökning har sedan tidigare visat klara samband till ökad risk för en rad andra cancerformer som cancer i lungor, tjocktarm, bukspottkörtel och urinblåsa.

Jonas Bergh:

– Det finns i dag inte riktigt starka fakta som kan binda rökningen till högre risk för just bröstcancer. Men det betyder inte att det är bra att röka, de finns en mängd kända ogynnsamma effekter som ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och ett stort antal andra cancerformer.

Risk: Liten - motstridig forskning gör att det behövs mer studier. Dock vet vi att rökning är ohälsosamt och kan öka risken för andra former av cancer.

P-piller

De p-piller som tillverkades på 60- och 70-talen innehöll höga doser av hormoner och kunde öka risken för bröstcancer. Men dagens moderna p-piller är inte farliga.

Jonas Bergh:

– Äter man p-piller under ett normalt antal år, kanske tio år av sitt liv, så behöver man inte vara oroad. I stället kan man fundera på om användningen av p-piller kan förebygga cancern eftersom de stoppar upp den normala menstruationscykeln och på så sätt minskar östrogennivån. Men detta samband har man ännu inte forskat i.

Risk: Liten - dagens p-piller ökar inte risken.

Att undvika amning

Alla studier visar att ett bra sätt att skydda sig mot bröstcancer är att amma sina barn så länge som möjligt, gärna upp till barnet är två år.

Jonas Bergh:

– Man tror att det beror på att kvinnan minskar den totala tid som hon har menstruationer under sin fertila period i livet. Åter igen så handlar det om att minska effekten av det kvinnliga könshormonet.

Risk: Stor – att inte amma ökar risken för bröstcancer.

Stress, nattarbete, användning av deodorant och bygelbehå:

Alla dessa faktorer anses inte alls kunna kopplas ihop med bröstcancer. I amerikanska studier har man försökt påvisa samband mellan vissa av dessa. Bland annat har man misstänkt att de aluminiumsalter som använts i antiperspiranter skulle orsaka bröstcancer. Eller att de slaggprodukter och gifter som stängs inne i och med antiperspirantens effekt skulle reta fram cancerceller.

Jonas Bergh:

– Det är rent nonsens, kroppen har ju flera andra sätt att göra sig av med gifter förutom att svettas. Effekter av stress och nattarbete har jag dock inte sett några studier på. Likaså att tryck från bygelbehå skulle öka risken. Då skulle ju kvinnor förr i tiden vara mer drabbade av bröstcancer eftersom klädstilen under exempelvis 1800-talet innebar att man använde snörliv och korsett som till och med fick den tidens kvinnor att svimma. Samtidigt var bröstcancer ovanligt förr i tiden.

Risk: Svag - för samtliga av påståendena.

Katja Alderete