Klart för tester av motorvägståg

MOTOR

Redan i december kan det första motorvägståget testas. Ett pågående EU-projekt, där Volvo Personvagnar ingår, utvärderar tekniken som bland annat låter bilarna i konvojen kommunicera med varandra.

Nu har ”Sartre” släppt en dokumentärfilm som beskriver arbetet under forskningsinitiativets första år.

Ett år har nu genomförts av det treåriga Sartre-programmet. En rad företag och institut samarbetar kring forskningsinitiativet, bland andra Volvo Personvagnar. Syftet är att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för motorvägståg. Bilar som kan köra själva i långa fordonståg på motorvägarn innebär att man kan förbättra trafikflödet och ge kortare restider, erbjuda mer komfort åt förarna, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen – för att därigenom också minska utsläppen av koldioxid.

Dokumentärfilmen ovan berättar om Sartre-konceptet. Den visar några av de simulatorbaserade prov som genomfördes av Tecnalia i Bilbao i Spanien där man undersökte den mänskliga faktorn i samband med motorvägståg.

Testades i en simulator

En provgrupp av män och kvinnor i olika ålder och med olika körerfarenhet testades i en simulator som ger ett siktfält framåt på 120 grader via två LCD-skärmar genom vilka man kan köra totalt 18 km virtuell motorväg.

Simulatorn innehåller en ratt som ger feedback om den kraft som används, realistiska manuella och automatiska transmissionskontroller och en beröringskänslig (haptisk) sätesinstallation som tillsammans erbjuder en mycket realistisk virtuell körmiljö.

Tack vare simuleringsarbetet har teamet kunnat utvärdera förarens reaktioner i detalj, både när föraren deltar i motorvägståg och när han eller hon kör på egen hand i en miljö där motorvägstågen opererar. I andra sekvenser visas också en del av utvecklingsarbetet med sensorer och manövreringsorgan och den kontrollarkitektur som kommer att stödja implementeringsfasen under de kommande månaderna.

Första proven redan under 2010

Sartre-teamets nuvarande mål är att genomföra de första utvecklingsproven med ett enda ledfordon och ett efterföljande fordon före utgången av 2010. Detta första test av Sartre–arkitekturen kommer att omfatta installation av den nödvändiga hårdvaran i två fordon, system för kommunikation fordon till fordon, montering och integrering av sensorer – samt styrning av manövreringsorgan och lateral och longitudinell kontroll av det efterföljande fordonet. Läs mer om Sartre-projektet här.

Den viktiga programvaruintegrering som krävs för att driva automatiseringen har redan påbörjats och de första proven med ett fordonståg som består av två fordon förväntas äga rum före utgången av december månad. I efterföljande faser av arbetet som ska genomföras under 2011 och början av 2012 kommer konceptet att demonstreras på ett fordonståg bestående av fem fordon med strategier för att hantera samspelet med andra trafikanter.

FAKTA

Om Sartre-projektets partner:

Volvo Personvagnar

Ett av bilindustrins starkaste varumärken med en lång och stolt tradition av världsledande innovationer. Volvo säljer cirka 400 000 bilar per år i 120 länder och har cirka 2 000 försäljningsställen och verkstäder världen över. Volvo Personvagnars huvudkontor och övriga koncernfunktioner finns i Göteborg. För ytterligare information, se även www.youtube.com/volvocarsnews

Volvo Technology Corporation

Är en affärsenhet inom Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av kommersiella transportlösningar med produkter som lastbilar, bussar, bygg- och anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella tillämpningar samt komponenter till flygplansmotorer. Volvo grundades 1927 och har i dag cirka 100 000 anställda, tillverkning i 19 länder och verksamhet på över 180 marknader. Volvo Technology Corporation är ett innovationsföretag som på kontraktsbasis utför forskning, utvecklar och integrerar nya produkt- och affärskoncept och teknik för såväl hårda som mjuka produkter inom transport- och fordonsindustrin. Volvo Technologys viktigaste kunder är Volvokoncernens affärsområden & -enheter. Volvo Technology deltar dessutom i nationella och internationella projekt inom olika strategiska områden, organiserade i gemensamma forskningsprogram. För ytterligare information, se http://www.tech.volvo.com/

SP Technical Research Institute från Sverige

Är ett ledande internationellt forskningsinstitut från Sverige. Företaget arbetar nära sina kunder för att skapa värde och leverera resultat av hög kvalitet till alla delar av innovationskedjan för att därigenom inta en central roll för att stödja industrins konkurrenskraft och arbetet mot en hållbar utveckling.

www.sp.se

Ricardo plc

Är en ledande fristående leverantör av tekniska lösningar och strategisk konsult till världens transportsektor och industrier som utvecklar ren energi. Företagets tekniska expertis omfattar allt från integrering av fordonssystem, kontroller, elektronik och programvaruutveckling till de senaste motor- och transmissionssystemen och teknik i samband med bensin-, diesel-, hybrid- och bränslecelldrivna system samt vindenergi- och vågkraftsystem. Ricardo plc är ett offentligt bolag, noterat på Londonbörsen. Dess omsättning för redovisningsåret 2010 var 162,8 miljoner pund. Ricardo deltar i Sartre-projektet via sitt brittiska företag Ricardo UK Ltd.

För ytterligare information, se http://www.ricardo.com/

Robotiker-Tecnalia Technology Centre

Är en allroundleverantör av upphandlad R+D+I med en komplett uppsättning tjänster och produkter som sträcker sig från framförhållning och teknikövervakning till lansering av företag som bygger på ny teknik. Viktiga i detta breda spektrum av metoder för samarbete med företag är framför allt utvecklingen av R&D-projekt och tjänster inom teknisk konsultverksamhet. Robotiker-Tecnalia är verksamt på sina referensmarknader via fem olika affärsenheter: Energy, Telecom, Automotive, Infotech och Innova. Företaget hjälper teknikcentra att specialisera sig genom att rikta in forskningen mot avnämarnas behov inom dessa nyckelsektorer. Företagets huvudmål är att aktivt bidra till utvecklingen i samhället genom att överföra forskning och teknik. Under åren har Robotiker-Tecnalia deltagit i över 85 europeiska projekt. 24 av dem pågår fortfarande. http://www.robotiker.com/

Applus+ IDIADA

Är en global partner som tillhandahåller kompletta lösningar för olika utvecklingsprojekt för bilindustrin världen över. Applus+ IDIADA:s teknikcentrum är placerat 70 km söder om Barcelona i Spanien. Företaget har dotterbolag och lokalkontor i 16 europeiska och asiatiska länder och totalt cirka 1 000 anställda. Applus+ IDIADA erbjuder följande tjänster: konstruktion, provbanor och typgodkännanden. Huvudområden när det gäller konstruktion är drivlinor, utsläpp, buller & vibrationer, fordonsdynamik, bromssystem, utmattning & hållbarhet samt passiv säkerhet. Applus+ IDIADA:s provbana anses vara en av de bästa i världen och den är känd för kvaliteten på sin kundservice. Eftersom anläggningen används av många olika kunder är säkerhet och sekretess högt prioriterade. Väderförhållandena gör denna anläggning till ett förstaval, oavsett typen av provning.

Institut für Kraftfahrzeuge

Hemmahörande vid RWTH-universitetet i Aachen (ika) med sin hundraåriga historia bedriver undervisning och industriinriktad forskning på fordon, t.ex. personbilar, kommersiella fordon, bussar och motorcyklar, samt inom näraliggande områden såsom trafik- och miljöförhållanden (buller, utsläpp etc.). Ika leds av universitetsprofessorn, tekn. dr. Lutz Eckstein. Under 2009 hade ika över 200 anställda. Ika knyter i allt högre grad sina forskningsprojekt till utvecklingsuppdrag som måste finansieras av tredje part. Ika:s aktiviteter är skräddarsydda efter industrins krav och omfattar följande områden: Chassi, kaross, drivlinor, akustik, elektronik, förarstöd, strategi och processutveckling. Avdelningen för förarstöd fokuserar på utveckling och utvärdering av olika system för förarstöd. Sedan de avancerade systemen för förarstöd (ADAS) först introducerades har ika varit en av de ledande anläggningarna för oberoende provning och certifiering av systemens komponenter och allmänna tillämpningar.

Volvo