ÅSIKT

Polsk hyllning till Litauen

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 169

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mickiewicz

(1798–1855) är Polens nationalskald. Ännu en lärjunge till

Lord Byron.

Hans viktigaste verk är eposet Pan Tadeusz 1834, en kuriös blandning av giftasinriktad herrgårdsroman à la Jane Austen, feodal stridsskildring à la Rolandssången och nationalistisk politisk pamflett. Dikten börjar med en lovsång till det polska Litauen, vars senare upptäckt av en egen nationell och språklig identitet skulle förvånat Mickiewicz och de lokala feodalherrar han hyllar.