Arbetslinje i fokus

Xposeptember ser på arbete som "grundläggande mänsklig aktivitet"

1 av 3
Kajsa Dahlberg: stillbild från Kitchen, 2000, dokumentation av performance
KONST

Xposeptember har gått från en vildvuxen fotofestival på Stockholms gallerier, konsthallar och restauranger till en miniatyrbiennal med rätt begränsad publikgenomströmning. Årets upplaga har temat Arbete, men låter aktuella samhällsfrågor stå tillbaka för arbetet som ”begrepp” och ”grundläggande mänsklig aktivitet”. Ord som markerar ett avstånd till den journalistiska tendens som kännetecknat konst som på senare år fått genomslag i den offentliga debatten.

Att gestalta ett så allmänt begrepp som arbete är svårt, och curatorerna Helena Holmberg och Michele Masucci vill föra in diskussionen på ”bildens eget arbete”. Men vad är egentligen rimligt att avkräva en bild? Claudia Ulisses film från en textilfabrik som tycks få eget liv och Jiri Skalas dokumentära svit över maskinernas liv bortom produktionen rymmer en antydd utopi, men underordnas likväl utställningens strikta krav på epistemologisk tillväxt: bilderna förväntas producera kritisk kunskap om det arbete de själva utför när de representerar eller inte representerar arbete. Arbetsskygga bilder gör sig inte besvär.

Starkast moral finner man hos de unga svenska konstnärerna, och Kajsa Dahlbergs performance om de inhemska kökens standardmått är talande för tidens konstnärliga nyttoideal. Ett annorlunda förhållningssätt finner man hos den rumänska konceptkonstens ålderdam Geta Bratescu, som med hjälp av sin kropp utför till synes meningslösa mätningar av sin ateljé som snart urartar i ett surrealistiskt skådespel. Filmen är från 1978 och bygger – precis som Björn Lövins och Rasa Todosijevics verk från samma decennium – på en metod som egentligen har mer gemensamt med att ligga på en äng och låta tankarna vandra än att stå i fabrik och tillverka uppbygglig samtidskonst.

Vad kan man dra för slutsatser av detta? Att historiska verk rymmer en kritisk potential som är på väg att gå förlorad i en tid underkastad arbetets evangelium? Att dagens konstnärer måste kasta av sig moralens och ekonomins bojor och med Paul Lafargues ord ”endast arbeta tre timmar om dagen och annars slå dank och frossa dag och natt”?

Så enkelt är det kanske inte och varje konstverk måste begripas utifrån sina historiska omständigheter. Men det kvarstår att de äldre konstnärernas lekfulla och associativa metoder svårligen låter sig inordnas i curatorernas stränga arbetslinje. Att de ändå är med visar på en bevarad öppenhet för bilders verkan inte bara i termer av arbete utan också i termer av lättja.

Det är en tillgång i en utställning som trots sina oroväckande premisser inte är befriad från det estetiskt njutbara.

FAKTA

KONST

» Xposeptember. Image at Work.

Index

T o m 19 december

Rumänska kulturinstitutet

Frans Josef Petersson