ÅSIKT

Bonniers jagar älg

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ska ett mediekonglomerat få dra av för älgjakt med motiveringen att försäljningen av köttet bättrar på finanserna?

Ska ett mediekonglomerat få dra av 190 000 extra för att alla i ägarsläkten ska få datautbildning och ”support” för att kunna hänga med i konglomeratets affärer och liksom lära sig jobbet så att de kan fortsätta göra sig gällande i konglomeratet?

Självklart, ansåg familjen Bonnier och krävde enligt Dagens Nyheter totalt 578 000 kr i avdrag för inkomståret 1998.

Aldrig i livet, menade länsrätten som nu sagt nej med motiveringen ”Överdådigt levnadssätt”.

PS:

Observera att vi endast refererar fallet ifråga. Vi avstår från att på något sätt ironisera, vi vill självklart inte håna vare sig älgjägare, datanördar eller skatteplanerare inom familjen Bonnier. Kreativitet är inget brott.

Nu ska vi ut och skjuta några råkor.