ÅSIKT

2010 var året då skyddsvallen brast

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. Ledarsidan driver opinion för jämlikhet, rättvisa, feminism och allas lika värde.

Sammanställning: Eva Franchell