ÅSIKT

Stoppa slavarbetet på vår solsemester

Inte tror väl charterbolagen att svenska turister vill sova i sängkläder som tvättats av utnyttjade barn?

Papperslös arbetskraft, löner under minimilön och barnarbete.  Det är vardagsmat på hotell och underleverantörer i semesterparadiset Thailand. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra)
Foto: AP
Papperslös arbetskraft, löner under minimilön och barnarbete. Det är vardagsmat på hotell och underleverantörer i semesterparadiset Thailand. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra)
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det mörknar i Sverige och många börjar planera för en höst- eller vintersemester. När löven och snart snön faller lockar solen och värmen.

Siffror från Rese- och turistdatabasen TDP visar att rekordmånga svenskar reste utomlands förra året och på vinterhalvåret är det Thailand som dominerar. Landets besöktes av 430 000 svenska turister i fjol.

Men alla njuter inte när svenskarna semestrar. I dag kom rapporten "Ingen solskenshistoria" från Schyst resande och Fair Trade Center. Här granskar man arbetsvillkoren för lokalt anställd personal på hotell och underleverantörer i bland annat Thailand. De flesta hotell i undersökningen används av svenska charterarrangörer som Fritidsresor, Apollo och Ving.

I Thailand jobbar många migrantarbetare - bland annat från Burma - i turismbranschen. Burmeserna diskrimineras ofta av sina arbetsgivare och får inga semesterdagar, sällan tillgång till social- och sjukförsäkringar och sämre lön.

Var fjärde intervjuad migrantarbetare arbetar illegalt på svenskhotellen. På åtta av tio granskade hotell finns problem med arbetare som tjänar under lagstadgad minimilön.

I rapporten berättar man om arbetare som tjänar motsvarande 30 kronor om dagen.

Hos hotellens underleverantörer är arbetsvillkoren ännu sämre. På ett tvätteri i Phuket - som anlitas av hotell som Ving och Fritidsresor - förekommer både tvångsarbete och barnarbete.

Kritiken mot researrangörerna är stenhård. Rapportens författare menar att Fritidsresor och Ving agerat otillräckligt både när det gäller brott mot mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning på tvätteriet i Phuket.

Man menar också att charterföretagen saknar kunskap om villkoren hos sina underleverantörer, att företagens kontrollsystem inte håller och att man inte ansvar för att ens leverantörer inte respekterar mänskliga rättigheter. Man har heller inte velat svara på frågor som rapportens författare ställt.

De svenska charterföretagen bör läsa "Ingen solskenshistoria" och ta åt sig av rekommendationerna: agera för att förbättra villkoren för de anställda på tvätteriet, ställ krav på hotellen och underleverantörerna, säkerställ att de följer lagstiftning och skriver anställningsavtal med sina arbetare.

Och de bör nog göra det snabbt. Får inte tror de väl att svenska turister vill sova i sängkläder som tvättats av utnyttjade barn?