Arbetslösheten sjunker – till valet

Vårbudgeten tecknar en ljus framtid

MIN EKONOMI

Hösten 2006, samtidigt som nästa val, kommer den öppna arbetslösheten ha pressats ner till fyra procent.

Den bedömningen gör regeringen och samarbetspartierna i vårbudgetens finansplan, som TT tagit del av.

I år beräknas den öppna arbetslösheten sjunka från 5,5 procent till 5. Nästa år sjunker den till 4,4 och når 4,0 under andra halvåret.

Det är långt kvar till målet att 80 procent av arbetskraften ska vara sysselsatt. I år sjunker andelen sysselsatta till från 77,0 till 76,8 procent. År 2006 stiger andelen till 77,1 procent.

”Att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen är en huvuduppgift för regeringen”, enligt finansplanen.

Fem strategier

I den redovisas fem strategier för framtiden – att få fler i arbete, att stärka Sveriges konkurrenskraft, att göra Sverige och världen mer rättvis, att investera i kommande generationers miljö och att få mer välfärd för varje skattekrona.

Tillväxten blir fortsatt god. I år väntas svensk ekonomi växa med 3,2 procent jämfört med 3,5 förra året. År 2006 blir tillväxten 2,7 procent, enligt finansplanen. Den offentliga konsumtionen stiger både 2005 och 2006.

Inflationen blir i år 0,5 procent och 1,5 nästa år.

Bakom den sjunkande öppna arbetslösheten döljer sig en ökad satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt finansplanen. Dessa ökar gradvis från 2,4 procent av arbetskraften förra året till 2,7 procent i år och under nästa år.

Fick inte använda överskottet

Enligt planen blir det finansiella sparandet 0,7 procent av BNP i år och 0,6 nästa år.

”En snabb övergång till ett överskott på 2 procent av BNP skulle fördröja återhämtningen och riskera att permanenta arbetslösheten på en hög nivå”, heter det.

För att klara budgettaket tvingades myndigheterna i år att inte använda det överskott som sparats från tidigare år. Många har sett fram emot att äntligen få använda de pengarna nästa år.

Men nu aviserar regeringen att det blir fortsatt tuffa tider. Myndigheterna kommer inte att tillåtas att använda alla pengar på en gång. Därför införs vissa utgiftsbegränsningar för 2006. Anslagssparanden kan också komma att dras in. Dessutom minskas möjligheterna att i förväg utnyttja pengar för 2007.

”Dessutom kommer den generella utgiftsbegränsningen på 0,6 procent på anslag för förvaltnings- och investeringsändamål 2005 att permanentas 2006, genom en motsvarande anslagsminskning”.

Syftet är att utgiftstaket ska hållas.

500 nya utbildningsplatser

I finansplanen presenteras nu det aviserade ”sysselsättningspaketet för arbete och utbildning” mer detaljerat. Förutom det tidigare aviserade anställningsstödet på en miljard kronor och ökad utbildning i bristyrken, innehåller det 500 nya utbildningsplatser vid folkhögskolorna redan i år.

En ettårig kompletterande utbildning för invandrade akademiker inrättas vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Obehöriga yrkeslärare ska få vidareutbildning på halvtid. Det inrättas 500 platser i höst och lika många nästa vår. Det riktade statliga stödet till kommunal vuxenutbildning behålls i ytterligare tre år.

Dammar av jämställdhetsrapport

Den ökade diskussionen om jämställdhet till följd av Feministiskt initiativ märks också. Enligt finansplanen dammas nu en rapport av som Socialstyrelsen gjorde 1994. Den innehåller en rad åtgärder för att göra hälso- och sjukvården mer jämställd. ”Rapporten bereds för närvarande i Regeringskansliet”, heter det i finansplanen.

En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader ska presenteras i år. Bland annat ska den beröra anställningsformer, kompetensutveckling och fördelningen av obetalt och betalt arbete. ”Den långsiktiga ambitionen är att all könsdiskriminering på arbetsmarknaden ska upphöra”.

TT