Inga avdrag för vård av familjemedlem

Barn

Du får inte dra av kostnader för vård av egna barn.

Dagbarn

Kommunala dagbarnvårdare får lön och kostnadsersättning som är skattepliktiga.