PENSIONS- UPPRORET

Mindre pengar för en miljon nästa år

”DET KAN BLI RÖSTSTREJK” Deras krav är enkelt – rättvisa och att de pengar som de har jobbat ihop under sina yrkesliv inte ska ses som några allmosor. De pensionärer som Aftonbladet träffade är redo att kämpa mot det förslag som innebär att de skulle få sänkt pension ända fram till 2015. ”Vi har varit snälla förut. Men nu är det slut på det”, säger Egil Johansson, 80.
”DET KAN BLI RÖSTSTREJK” Deras krav är enkelt – rättvisa och att de pengar som de har jobbat ihop under sina yrkesliv inte ska ses som några allmosor. De pensionärer som Aftonbladet träffade är redo att kämpa mot det förslag som innebär att de skulle få sänkt pension ända fram till 2015. ”Vi har varit snälla förut. Men nu är det slut på det”, säger Egil Johansson, 80.Foto: Foto: henric lindsten
MIN EKONOMI

Det mullrar bland våra svenska pensionärer.

Nu hotar de med röststrejk om deras krav inte uppfylls.

– Kalla det en pensionärsrevolution, säger Egil Johansson, 80.

En miljon får sänkt pension de närmaste åren. Pensionärerna rasade över första sänkningsförslaget. Regeringen ville mildra det hela – och lade fram allt på ett nytt sätt.

Förslaget som Pensionsgruppen nu enats kring, går ut på att pensionerna sänks mindre än tänkt nästa år.

Förslaget har dock en baksida.

Större sänkningar

– Dagens läge ger en kraftig sänkning första året, alltså valåret. Nya förslaget ger en mindre sänkning första året, men däremot desto större sänkningar kommande år, säger Curt Persson, ordförande i PRO.

Bromsen, den automatiska balanseringen, i pensionssystemet har slagit till.

Pensionen kommer att sänkas 2010 och 2011 – oavsett alternativ. Skillnaden är att pensionen med dagens regler höjs igen 2012, medan det dröjer till 2013 med nya förslaget.

”Det blir ramaskri”

Höjningen 2013 blir dessutom större med dagens regler än med nya förslaget.

– Vi är medvetna om att det blir en viss sänkning under valåret. Men att de nu ska fortsätta sänka flera år framåt är inte okej. Det blir ett ramaskri, säger Curt Persson.

Pensionärerna får vänta hela fem år, till 2015, innan pensionen är tillbaka på samma nivå som i dag. Oavsett vilket förslag som går igenom.

– En helt omöjlig situation, säger Curt Persson.

”De smetar ut”

Revolten är ett faktum. Aftonbladet mötte 16 pensionärer med ett enkelt krav. Rättvisa.

– De smetar ut sänkningen på tre år för att slippa diskussioner vid valåret 2010. Vi har varit snälla förut. Men nu är det slut på det, säger Egil Johansson.

Skaran berättar hur deras pension, kronor de slitit för, ses som ett bidrag. En allmosa. Som sänks år för år.

– Diskriminering i allra högsta grad, säger Gudrun Friberg, 74.

Tar igen rättigheterna

De är förbannade – och känner sig förrådda.

– När pensionsystemet sjösattes sa man att bromsen aldrig skulle slå till, att det inte går så långt i Sverige. Men där är vi nu, säger Egil Johansson.

Sveriges pensionärer har formerat sig.

Och ska ta igen sina rättigheter.

– Var fjärde röst kommer från pensionärer. Om våra krav inte uppfylls, fruktar jag att det blir en röststrejk bland hela Sveriges pensionärer nästa valår, säger Egil Johansson.

FAKTA

EN MILJON FÅR SÄNKT PENSION MED NYA FÖRSLAGET

Regeringspartierna och socialdemokraterna i Pensionsgruppen lade fram förslaget 28 april.

I nya förslaget sänks pensionerna något mindre 2010, men i gengäld tar det längre tid innan de börjar höjas.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen sänks – inte premiepensionen.

Alla som har mer än 11 000 kronor i månaden får sänkt pension – cirka en miljon pensionärer.

Sänkningen beror på att bromsen, den automatiska balanseringen i pensionssystemet, slagit till. Det gör den då tillgångarna i pensionssystemet blir mindre än skulderna. Detta har nu skett, på grund av AP-fondernas kraftiga back efter höstens börsras.

Första delen av beslutet röstas igenom i juni, och en slutlig röstning sker i höst.

BETALAR MER I SKATT

Pensionärer beskattas hårdare än löntagare eftersom de inte får göra jobbavdrag. En pensionär med genomsnittlig pension betalar cirka 700 kronor mer i skatt i månaden vid lika inkomst/pension som en förvärvsarbetande. Detta trots att pension ska räknas som ersättning för arbete.

Källa: PRO

PRO:s 2 KRAV:

Samma beskattningsrätt som en vanlig löntagare.

Att pensionen höjs med 1000 kronor i månaden.

SÄMRE VARJE ÅR – FRAM TILL 2015

Källa: DN, Skatteverket och Försäkringskassan