Nu kan bolånen bli dyrare

”Acceptera inte höjningar av bolåneräntan automatiskt”

MIN EKONOMI

Riksbankschefen vill höja räntan mer än vad man sagt tidigare.

Det skulle göra bolånen dyrare.

– Höjer din bank bolåneräntan mer än Riksbanken – hota med att byta, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank.

Vid Riksbankens senaste räntemöte bestämde man att höja reporäntan till 1,25 procent. I mötesprotokollet framgår att riksbankschefen Svante Öberg varnar för att det kan behövas räntehöjningar vid alla penningpolitiska möten under 2011.

Det skulle betyda att styrräntan går upp snabbare än vad man sagt tidigare.

– Någon gång i slutet på 2011 kommer styrräntan ligga 2-2,25 procent. Det säger fyra av de sex ledamöterna hos Riksbanken, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

”Utrymme att förhandla”

En höjning av styrräntan följs alltid av höjda bolåneräntor.

– Acceptera inte höjningar av bolåneräntan automatiskt. Det finns alltid utrymme att förhandla, säger Claes Hemberg.

FAKTA

Så säger experterna:

1. Hur påverkas ditt bostadslån?

2. Hur ligger den rörliga bolåneräntan om 3 månader, 6 månader, och ett år?

3. Vad ska man tänka på vad gäller den framtida privatekonomin?

Robert Bergqvist, chefsekonom, SEB:

1. Styrräntan kommer att fortsätta stiga. Det kommer troligen leda till höjda bolåneräntor. Krav förs nu fram på amorteringstvång, och det kommer att påverka dem med bolån mer än om räntan stiger.

2. 3 månader: Upp 0,25 procentenheter

6 månader: Upp ytterligare 0,25 procentenheter.

1 år: 1 procent högre än idag.

3. Som hushåll: tänk i termer av buffertar och lägg undan varje månad. Lyssna på det Riksbanken säger. En normal ränta är 4 procent. Man måste ställa sig frågan hur mycket bolån man klarar av med normalräntan som utgångspunkt.

Claes Hemberg, sparekonom, Avanza Bank:

1. Troligen kommer bolåneräntan stiga i samma takt som Riksbankens styrränta höjs.

2. 3 månader: Upp 0,25 procentenheter

6 månader: Upp ytterligare 0,25 procentenheter.

1 år: Totalt mellan 1,10-1,20 procentenheter högre än i dag.

3. Förhandla om räntan med banken. Höjer din bank bolåneräntan mer än Riksbanken höjer styrräntan – hota med att flytta dina lån och ditt sparande. Och det finns ingen anledningen att binda bolånet. Gör man det får man bara en högre nivå än om man har rörlig ränta. Det går nästan inte att tjäna pengar på att binda som privatperson.

Cecilia Hermansson, chefsekonom, Swedbank:

1. Det brukar vara vanligt att bankerna höjer bolåneräntan. För de rörliga bolånen sker det en eller två gånger på våren. Räntan stiger först i februari, och sedan igen i sommar.

2. 3 mån: 0,25 procentenheter upp.

6 mån: 0,50 proentenheter högre än nu

1 år: 0,75-1 procentenhet upp.

3. Precis som man diversifierar sin sparportfölj bör man även diversifiera sin låneportfölj – det kan kännas bättre att binda en del av lånet. Sedan stiger även sparräntorna och man får mer för sparade medel på bankkonton och räntefonder.