Splittrat spektakel

Den Svenska Björnstammen

I förhållande till

Gaphals/Border