Vi har just förlorat en hjälte - vila i frid David Bowie

David Bowie, kosmisk artist, ikon och superstjärna har lämnat oss efter hela fem decennier av konst. Här under en solig sommareftermiddag 1985 gör Bowie ”Heroes”.

NÖJE