Film

Spänning som är på gränsen till det fåniga

➕➕➕
Adjustment bureau

SCIENCE FICTION Man kan tro på Ödet.

Man kan tro att våra liv följer en plan. Men att planen ska vara så detaljerad och utskriven som i den här historien är udda.