Betryggande konsekvens

till Pain - You only live twice

ELEKTROMETAL Egentligen finns det aldrig någon verklig anledning att tvivla på kvaliteten. En så tillfredsställande grundnivå har Peter Tägtgren permanentat, vilket det här albumet bekräftar.