Regissörer uppvaktar ministern om reklam-avbrotten

TV

De fick inte rätt i Granskningsnämnden - men de ger inte upp.

I dag klockan två får kulturministern besök av bland andra filmarna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson och en delegation bestående av bland andra Teaterförbundets ordförande Tomas Bolme och Dramatikerförbundets ordförande Rolf Börjlind. Delegationen tänker protestera mot de ingrepp i upphovsrätten som TV 4:s och Granskningsnämndens tolkning av de nya reklamreglerna i radio och tv-lagen innebär för upphovsmännen.

Sjöman och Eriksson var mäkta upprörda sedan deras filmer, "Alfred" och "Hajen som visste för mycket", styckats upp av flera reklamavbrott i kanalen. De anmälde fallet till Granskningsnämnden som beslutade för TV 4.

Men filmarna fortsätter sin kamp. De tänker bland annat dra TV 4 inför rätta. I dag protesterar de hos Marita Ulvskog.

Linda Hjertén