Det här betyder USA:s inresestopp

NYHETER

Fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer.

Donald Trump i ovala rummet.
Donald Trump i ovala rummet.Foto: AFP

Vad gick ordern ut på?

  • Allt flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 dagar, till dess att nya regler för flyktingmottagande är på plats. Efter de 120 dagarna kommer flyktingar som flyr undan religiöst förtryck att prioriteras (I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses).

  • Inga syriska flyktingar kommer att släppas in i USA på obestämd tid, eller till dess att presidenten beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

  • Dessutom kommer inga visum att utfärdas, under 90 dagar, till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA.

  • Amerikanska UD uppgav först att reglerna även omfattar människor från de sju länderna som bor i USA med permanent uppehållstillstånd samt personer med dubbla medborgarskap. Men efter ett par dagars ovisshet kom beskedet att personer med ”green card”, alltså permanent uppehållstillstånd, får resa in i USA. Den 31 januari uppgav också USA:s tullverk att svenskar med dubbelt medborgarskap i något av länderna som omfattas av Donald Trumps reseförbud ska släppas in i USA. Men det är fortfarande oklart om det verkligen gäller alla.

  • Enligt Trita Parsi, ledare för det iransk-amerikanska rådet i Washington, kan 300 000 svenskar påverkas.

Detta har hänt efter beslutet

Vill du ha utrikesnyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Utrikes på Facebook!