Bakslag för Persson på EU-mötet

Mul- och klövsjukan fick all uppmärksamhet

NYHETER

Inledningen av EU-toppmötet blev ett rejält bakslag för statsminister Göran Persson.

Efter påtryckningar från bland annat Storbrittanien och Nederländerna tvingades Person föra upp mul- och klövsjukan högst upp på agendan.

Europeiska rådets möte inleddes med en intensiv diskussion om den svåra situationen inom jordbruksområdet med den ökade spridningen av mul- och klövsjukan.

Vädjade om hjälp

Som väntat utnyttjades tillfället omedelbart av Storbritanniens premiärminister Tony Blair, som vädjade om extra veterinära resurser från EU-kretsen för att avlasta de 1 100 brittiska veterinärer som i en dryg månad arbetat dygnet runt med att begränsa sjukdomens härjningar. Även Irland, som nyligen registrerade sitt första fall av sjukdomen, vädjade om extra veterinärhjälp från omvärlden.

Samtidigt offentliggjorde den brittiska regeringen en rapport över smittoläget i Storbritannien. Enligt en talesman för premiärminister Tony Blair ger rapporten en "mycket allvarlig bild" av läget. Antalet sjukdomsfall kommer att växa mycket snabbt i antal och det kommer att dröja flera månader innan mul- och klövsjukan har besegrats i Storbrittanien, var några av slutsatserna.

Enligt talesmannen måste man försöka minska tiden mellan det att sjukdomsfallen upptäcks och att djuret slaktas. Detta är nyckeln till att få farsoten under kontroll, menade talesmannen.

Viker inte från nödvaccinering

Samtidigt deklarerade Nederländerna att de står fast vid sina planer på att nödvaccinera i kampen mot mul- och klövsjuka. Men beslutet kommer inte att fattas omedelbart, förklarade landets premiärminister Wim Kok.

Lars Danielsson, statssekreterare med ansvar för EU-frågor, kommenterade den europeiska köttsmittan vid en kort pressbriefing.

- Sverige som ordförandeland sa att det är naturligt och viktigt att Europeiska rådet visar att vi tar situationen på allvar, sade han.

Odelat förtroende för åtgärder

- Det är också viktigt att visa Europas medborgare att stats- och regeringscheferna har ett odelat förtroende för de åtgärder som kommissionen, rådet, veterinärkommittén och medlemsländerna redan tagit.

Europas ledare är enligt Danielsson också beredda att samarbeta, till exempel genom att bistå med veterinära resurser till de länder som drabbats av mul- och klövsjukan.

Europeiska rådet ser allvarligt på situationen inte bara för jordbrukarna, utan även för konsumenterna, fortsatte Danielsson. Finlands statsminister Paavo Lipponen pekade också på behovet av att nå enighet om att inrätta en livsmedelsmyndighet inom EU så snart som möjligt.

Vill att oron ska synas

Det svenska ordförandeskapet vill att Europeiska rådets oro över situationen avspeglas i slutsatserna från toppmötet i Stockholm.

att Europeiska rådet vill visa solidaritet med de drabbade,

om vikten av att EU samarbetar för att komma till rätta med problemen,

och om behovet av bättre livsmedelssäkerhet.

Samtidigt som den livliga virusdebatten pågick under EU-toppmötet i Stockholm, satt EU:s veterinära experter i möte i Bryssel för att diskutera just vaccinering i Nederländerna. Enligt statsminister Göran Perssons utrikespolitiske rådgivare Lars Danielsson kan därför mul- och klövsjuka komma att åter diskuteras på toppmötet när veterinärerna avslutat sina samtal.

Claes Thunblad, TT