Hyllas på jobbet – hånas utanför

Ny rapport: Manliga sjuksköterskor ifrågasätts ofta av andra män

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
Misstas för doktor Många patienter tror instinktivt att sjuksköterskan Per Bergman är doktor. "De gamla könsrollerna lever verkligen kvar", säger han. Här är han i minoritet bland kollegorna Sofie Ljusberg, Louise Widström, Susanne Frodlund och Emma Ericsson.
NYHETER

Manliga sjuksköterskor hyllas på jobbet - men utanför yrkessfären ifrågasätts de och hånas av andra män.

- Kvinnor som väljer mansdominerade yrken blir dunkade i ryggen. Män som blir sjuksköterskor får frågan "varför?", säger Henrik Eriksson som doktorerar i attityderna.

De manliga sjuksköterskornas intåg för 30 år sedan stöddes starkt av feminist- och mansrörelserna.

- På 70-talet hade män och kvinnor stridit tillsammans med samma mål men plötsligt på 80-talet lämnade mansrörelsen solidaritetsfrågan och blev mer en terapirörelse som sökte den djupa maskuliniteten, säger Henrik Eriksson, doktorand i vårdpedagogik.

Samtidigt bröt kvinnorna i en större utsträckning än män könsbarriärerna på arbetsmarknaden vilket ytterligare ökade avståndet.

"Männen beskrivs som skämt"

Forskaren drar en parallell till kvinnliga poliser som ökat i antal medan

antalet män i kvinnodominerade vårdyrken varit oförändrat de senaste 20 åren.

Pedofildebatten och den stereotypa bilden av den manliga sjuksköterskan har ytterligare försvårat för männen.

- I tv-serier förekommer i dag starka kvinnor som läkare, medan manliga sjukskötare beskrivs som skämt.

Henrik Eriksson, 35, blev själv sjuksköterska 1988 och jobbade fem år i vården.

- Jag blev positivt bemött. Men män känner ofta ett tryck att nå positioner som accepteras av en manlig struktur, till exempel att leda eller administrera.

Svårt att bryta gamla mönster

I grunden handlar det om vilken maskulinitet vi vill ha i samhället, menar han.

- Vill vi bara ha män som krigar och ser på sport? Självklart behövs de manliga sjuksköterskorna. Men för att bryta mönstret måste de själva bli tuffare.

- Kanske kan de lära av bögrörelsen som vänt sin udda identitet till något positivt och fått genomslag.

Avhandlingen har döpts till "Den diplomatiske punkten" eftersom doktoranden märkte att manliga sjuksköterskor i skrift ofta titulerade sig med en diplomatiskt placerad punkt efter sjuksköt.

- Därmed balanserade de kravet på solidaritet med sina kvinnliga yrkeskamrater.

Britt Peruzzi