Bälte i bussen är lag - men bara om det finns

Nytt EU-förslag tvingar alla bussar att skaffa bälten

NYHETER

Det är redan lag på att använda bälte i buss.

Däremot finns ännu ingen lag på att bussen måste ha bälten.

- Bälteslagen är två år gammal och säger att om bälten finns ska de användas, säger Thomas Carlson, mediechef vid NTF.

Inom kort kommer nya regler för bussbälten inom hela EU.

Förslaget delar upp bussarna i tre kategorier:

- Klass 1 med få sittande och många stående (stadsbussar).

- Klass 2 med möjlighet till stående passagerare i mittgången (förortsbussar och bussar i linjetrafik på landet)

- Klass 3 som är rena turistbussar.

Lag för nya bussar nästa år

Just nu nu gäller i Sverige bara regeln att bältet ska användas - om det finns.

Först nästa år blir det lag på att alla nyregistrerade bussar för långfärdstrafik och regionaltrafik ska ha bälten för passagerarna.

- Folk struntar nog i bälteslagen mest för att de inte känner till den, säger Thomas Carlsson.

- Teoretiskt kan en polisman bötfälla passagerare som inte använder bälte. Men det måste vara bussbolagens uppgift att få folk att spänna fast sig.

Jämför med flyget

Thomas Carlson jämför med trafikflyget.

- Där finns ingen bälteslag men där är det alldeles självklart att bolaget tar ett väldigt stort ansvar. De lyfter inte ens från marken om inte alla passagerar är bältade.

Den som inte är fastspänd vid en olycka kastas omkring i bussen.

- Det blir våldsamma förflyttningar och i värsta fall slungas man ut. Och då är chanserna väldigt dåliga, säger Thomas Carlson.

- Man slår sig inte bara själv. En obältad person kan krossa medpassagerare.

Caroline Olsson