Nyheter

Så drabbas du av kriget

Kort eller långt krig - det här händer

■ ■Börsen kommer att falla, räntorna följer efter och lågkonjunkturen förvärras.

Om kriget blir långvarigt.

■ ■Därför hoppas alla, inte minst av humanitära skäl, att kriget blir kort.

Då blir följdverkningarna betydligt lindrigare.

Flyget

Handeln

Politiken

Ekonomin

Energin

Turism

Industrin