Var tredje beredd rösta på junilistan

Aftonbladets Lena Mellin: "Det finns ett stort utrymme för ett missnöjesparti i Sverige"

NYHETER

Om junilistan ställer upp i nästa riksdagsval kan partiordföranden Nils Lundgren räkna med ett rejält stöd.

En av tre läsare som svarat på Dagens fråga kan tänka sig att rösta på det EU-kritiska partiet.

I valet till EU-parlamentet den 13 juni i år lyckades det junilistan samla 370 000 röster. Det motsvarade 14,4 procent av rösterna och gav tre platser i EU-parlamentet.

Och skrällen från valet till EU-parlamentet ser ut att få en fortsättning. Partiets ordförande Nils Lundgren utesluter inte att junilistan kan komma att ställa upp i nästa riksdagsval. Angörande är om det blir en folkomröstning om den nya EU-författningen eller inte.

När aftonbladet.se frågade läsarna om de skulle kunna tänka sig att rösta på junilistan i riksdagsvalet svarade knappt 39 procent ja, drygt 53 procent nej och 8 procent vet ej.

Vid tvåtiden på eftermiddagen hade drygt 36 000 läsare svarat på frågan.

"En stor vinnare"

Aftonbladets Lena Mellin är inte förvånad över resultatet:

– Det finns ett väldigt stort missnöje över den etablerade partipolitiken. De som lyckas utnyttja det kommer vara en stor vinnare, säger hon.

Det största problemet för junilistan, menar Mellin, är att de inte kan ge väljarna besked om var de står ideologiskt.

– Väljarna är väldigt noga att hitta rätt när det gäller blocken. Junilistans primus motor är en gammal socialdemokrat och deras andranamn är en gammal moderat.

Lena Mellin tror inte att junilistan har några vidare chanser att driva frågan om folkomröstning om det nya EU-fördraget.

– Både socialdemokraterna och moderaterna är rädda för en folkomröstning eftersom av den enkla anledningen att det skulle leda till ett nej, säger hon.

Läs även

Fredrik Rundkvist, Anna-Maria Carnhede, Fredrik Lindén